1. Co to jest strefa PREMIUM?

Strefa PREMIUM to obszar przeznaczony na dodatkowe materiały dydaktyczne. Znajdziemy tutaj ✨ 92 kart pracy ✨ (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii. Problemy językowe poruszane na blogu często dotyczą interferencji językowej (m.in. różnic miedzy językiem polskim a angielskim), stąd wiedza tu przekazywana jest unikalna (rzadko spotykana w popularnych podręcznikach do nauki języka angielskiego). Wszystkie materiały dostępne w strefie PREMIUM mojego autorstwa. Taka karta z ćwiczeniami pomoże nam utrwalić zagadnienie omówione w danym artykule. Liczba artykułów ze strefą PREMIUM regularnie wzrasta. Planuję załączać karty z ćwiczeniami do co najmniej jednego artykułu tygodniowo.

Przechodzę do sklepu


NAJNOWSZE PRODUKTY W SKLEPIE


2. Czy karty PREMIUM można edytować?

Tak. Wszystkie karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Od ponad 5 lat prowadzę lekcje online. Zależało mi, aby moi uczniowie mieli możliwość wykonać ćwiczenia samodzielnie i przesłać kartę do sprawdzenia. Oczywiście taką kartę nadal możemy wydrukować i wypełnić długopisem. 

Pamiętajmy, że im więcej zmysłów zaangażujemy w proces kodowania nowych informacji, tym lepiej przyswoimy dany materiał. Dlatego warto rozwiązać zadania „pisemnie”, czytając ich treść na głos, dzięki temu nasza nauka będzie bardziej efektywna.

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.


3. Dla kogo jest strefa PREMIUM?

Dla wszystkich, którzy znaleźli na mojej stronie zagadnienie, które chcieliby utrwalić wykonując ćwiczenia.


4. Co jest dostępne w strefie PREMIUM?

Znajdziemy tutaj 92 kart pracy (w formacie PDF z możliwością uzupełniania) do artykułów z każdej kategorii.

Przykładowe karty Premium

Poniższy spis ma na celu ułatwić Ci przeglądanie strefy PREMIUM. Rozwiń interesującą Cię kategorię i sprawdź, które zagadnienia możesz już dziś utrwalić wykonując ćwiczenia.
Wpisy z dopiskiem ✨ Sprawdź! dostępne są za darmo.


Spis 92 artykułów z karatami Premium

📖 „Pół żartem, pół serio” (62 kart)
 1. Zabawna historyjka 136 – kiedy some, a kiedy any?
 2. Zabawna historyjka 134 – kiedy lay, kiedy lie down, a kiedy lie?
 3. Zabawna historyjka 131 – czasowniki remember (to do / doing), recall i remind
 4. Zabawna historyjka 128 – kiedy work, a kiedy a job?
 5. Zabawna historyjka 127 – used to vs. would – o starych/nieaktualnych nawykach
 6. Zabawna historyjka 121 – mieszane okresy warunkowe (mixed conditionals)
 7. Zabawna historyjka 120 – czas future perfect simple
 8. Zabawna historyjka 119 – zdania celowe (purpose clauses)
 9. Zabawna historyjka 118 – konstrukcje rzeczywiste i nierzeczywiste z as if & as though
 10. Zabawna historyjka 117 – czasowniki frazowe z on (phrasal verbs with on)
 11. Zabawna historyjka 115 – czasowniki frazowe z away (phrasal verbs with away)
 12. Zabawna historyjka 114 – czas present perfect simple
 13. Zabawna historyjka 111 – czasowniki frazowe z up (phrasal verbs with up)
 14. Zabawna historyjka 110 – czasowniki frazowe z over (phrasal verbs with over)
 15. Zabawna historyjka 109 – czasowniki frazowe z back (phrasal verbs with back)
 16. Zabawna historyjka 108 – czasowniki frazowe z off (phrasal verbs with off)
 17. Zabawna historyjka 106 – nieobowiązkowe that, which lub who
 18. Zabawna historyjka 105 – czas present continuous
 19. Zabawna historyjka 104 – pytania o podmiot i o dopełnienie (subject and object questions)
 20. Zabawna historyjka 103 – konstrukcja there + be
 21. Zabawna historyjka 102 – o umiejętnościach i możliwościach (can vs. be able to)
 22. Zabawna historyjka 101 – podstawowe formy czasownika have
 23. Zabawna historyjka 100 – tryb rozkazujący (imperative mood)
 24. Zabawna historyjka 99 both, neither, either i each
 25. Zabawna historyjka 97 – zdania warunkowe typu I (first conditional)
 26. Zabawna historyjka 95 – zdania warunkowe typu II (second conditional)
 27. Zabawna historyjka 91 – konstrukcje used to, be used to & get used to
 28. Zabawna historyjka 89 zdania przydawkowe (relative clauses)
 29. Zabawna historyjka 88 – przymiotnik other
 30. Zabawna historyjka 85 – konstrukcje so / neither + operatory
 31. Zabawna historyjka 84 rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns)
 32. Zabawna historyjka 83 czasy przeszłe (past simple vs. past continuous)
 33. Zabawna historyjka 82formy dzierżawcze (my vs. mine)
 34. Zabawna historyjka 80mowa zależna (reported / indirect speech)
 35. Zabawna historyjka 79 – zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego (future time clauses).
 36. Zabawna historyjka 77– konstrukcje z czasownikiem modalnym should.
 37. Zabawna historyjka 76 – konstrukcje z so i such (tak, taki, taka itp.).
 38. Zabawna historyjka 75 – konstrukcje z czasownikami percepcji (see sb do sth vs. see sb doing sth)
 39. Zabawna historyjka 74 – konstrukcje w stronie biernej (passive voice)
 40. Zabawna historyjka 73 następstwo czasów (sequence of tenses)
 41. Zabawna historyjka 72 – zestawienie form opisujących przyszłość, m.in. future simple i future continuous.
 42. Zabawna historyjka 71kalki językowe: angielskie zwroty, w których nie mamy „polskiego” przyimka.
 43. Zabawna historyjka 69 – wieloznaczność czasownika modalnego must.
 44. Zabawna historyjka 67 – powszechne zwroty z czasownikiem have.
 45. Zabawna historyjka 66 – zdania warunkowe typu III (third conditional)
 46. Zabawna historyjka 65 – kiedy “Idę!” to “I’m going”, a kiedy “I’m coming”?
 47. Zabawna historyjka 64 – podstawowe wiadomości o czasie past simple.
 48. Zabawna historyjka 63 – wieloznaczność zaimka pytajnego what?
 49. Zabawna historyjka 62stopniowanie przymiotników i przysłówków (comparison)
 50. Zabawna historyjka 61 – co nieco o czasie present perfect.- ✨ Sprawdź!
 51. Zabawna historyjka 60 – zastosowanie rzeczownika odczasownikowego, tzw. gerund.
 52. Zabawna historyjka 59 – zaimki one i ones.
 53. Zabawna historyjka 56 – tworzymy przysłówki odprzymiotnikowe (slow – slowly, good – well).
 54. Zabawna Historyjka 55 – pięć konstrukcji get (+ something) + past participle
 55. Zabawna historyjka 50przymiotniki złożone (compound adjectives), w których mamy liczby.
 56. Zabawna historyjka 49 🆕 – konstrukcje bezokolicznikowe (to-infinitive & bare infinitive)
 57. Zabawna historyjka 46 – co nieco o dopełniaczu saksońskim (possessive ‘s).
 58. Zabawna historyjka 36czas przeszły dokonany, tj. past simple.
 59. Zabawna historyjka 30 – struktura wish + (that) clause
 60. Zabawna historyjka 26have w czasach ciągłych.
 61. Zabawna historyjka 15pytania pośrednie (indirect questions)
 62. Zabawna historyjka 2 żaden: no, none czy neither?
📖 Słownictwo (20 kart)
 1. Czasowniki frazowe z OFF
 2. Idiomy ze słowem czas.
 3. Idiomy ze słowem głowa.
 4. Idiomy z czarnym kolorem.
 5. Wyrażenia z przyimkiem bez.
 6. Zwroty i idiomy ze słowem pies.
 7. Zwroty i idiomy ze słowem kot.
 8. Zwroty i idiomy ze słowem serce. -✨ Sprawdź!
 9. Zwroty z listen i hear.
 10. Zwroty i idiomy ze słowem ogień.
 11. Zwroty z czasownikami say i tell (karta pracy nr 2) .
 12. Zwroty i idiomy ze słowem noga.
 13. Zwroty i idiomy ze słowem nos.
 14. Zwroty i idiomy ze słowem twarz i mina.
 15. Wyrażenia i zwroty ze słowem oko.
 16. Zwroty i idiomy ze słowem ręka.
 17. Czasowniki fitmatch oraz suit.
 18. Wyrażenia ze słowem słowo.
 19. Wyrażenia ze słowem palec.
 20. Czasowniki rise & raise.
📖 Gramatyka (9 kart)
 1. Pokrewne” przysłówki, np. hard vs. hardly, late vs. lately itp.
 2. Kiedy must, a kiedy have to? (skuteczna infografika)
 3. Przekorny question tag – wszystko o pytaniu rozłącznym (question tag).
 4. Zmysły: I see czy I can see? – kilka zagadnień gramatycznych związanych ze zmysłami (senses).
 5. Wieloznaczność czasownika ASK – kiedy czasownik ask oznacza prosić, a kiedy pytać.
 6. Przyimek ruchu przez: across, through i over. – ✨ Sprawdź!
 7. Zdania czasowe dotyczące przyszłości, tj. future time clauses – poznaj jedną z kluczowych różnic między językiem polskim a angielskim.
 8. Say czy tell? – konstrukcje, w których stosujemy te czasowniki (karta pracy nr 1).
 9. Elementy języka potocznego: wanna, gonna i gotta.
📖 Wymowa (1 karta)
 1. Podobne dźwięki, inne litery – polskie i angielskie samogłoski, np. meet vs. mit. ✨ Sprawdź!

5. Co jest dostępne poza strefą PREMIUM?

Regularnie tworzę i publikuję nowe artykuły. Dostęp do ich treści pozostaje bez zmian. W strefie PREMIUM mamy dodatkowo karty z ćwiczeniami.


6. Czy dostęp do strefy PREMIUM jest płatny?

Tak. Karty dostępne w strefie PREMIUM są odpłatne. Regularna cena jednej karty pracy to 5 zł.

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu