Samogłoski w polskim i angielskim. Pomimo, że żadna angielska samogłoska nie brzmi tak jak polska, spróbujemy przyjrzeć się tym najbardziej podobnym. Angielski z LOIP

Podobne dźwięki – inne litery

Literę piszemy i widzimy.

Głoskę (spółgłoskę i samogłoskę) wymawiamy i słyszymy.

Dana litera może być zupełnie inną głoską w tych dwóch językach, np.
polski wyraz mit wymawiamy „mit”
angielski wyraz bit wymawiamy”byt”.

Sprawdź, które polskie samogłoski są podobne do angielskich, a które zupełnie inne. Zwróć uwagę na pisownie (litery mogą nas zaskoczyć).

Pobierz kartę pracy PREMIUM

Podobne dźwięki - inne litery. Czworokąt samogłoskowy (vowel diagram) polski i angielski z LOIP

Powyżej mamy diagram, który w pewnym uproszczeniu przedstawia pozycje polskich i angielskich samogłosek. Jak widzimy żadna angielska samogłoska nie brzmi tak jak polska.

W języku polskim jednej wymawianej samogłosce odpowiada jedna zapisana litera. W angielskim często dwie litery oznaczają jedną samogłoskę. Przykładowo, dwuznaki (digrafy) -ee- (meet) oraz -ea- (peak) odpowiadają polskiej głosce /i/.

W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim pisownia wyrazu niewiele mówi nam o sposobie jego wymawiania. Zasadą powinno być sprawdzanie wymowy każdego nowo poznanego wyrazu, ponieważ zdarza się, że wyrazy o podobnej pisowni wymawiane są zupełnie inaczej.

Przypomnę, że w angielskim mamy zjawisko skracania samogłoski przed spółgłoskami bezdźwięcznymi, stąd np. słowo „beat” ma krótsze [i:] niż słowo „bead”.

PODOBNE DŹWIĘKI – INNE LITERY #1 (MITMEET)

samogłoski (vowels) "mit" "meet" (vowel [i:]) - angielski z LOIP

Pomimo, że angielskie [i:] jest zbliżone do polskiego ” i ” to nie jest ono identyczne.
Przy angielskim [i:] (meet) język nie zbliża się tak bardzo do podniebienia (jak w polskim /i/), stąd otwarcie w jamie ustnej jest większe. Ponadto,  angielskie [i:] wymawiamy unosząc w górę dalszą część języka (nie sam jego przód, jak to jest w przypadku polskiego /i/).

Przykłady wyrazów, w których jest głoska [i:]

 • even 
 • fee
 • meat
 • piece (w środku wyrazu; wyjątek: sieve [sɪv])
 • machine (wyrazy francuskiego pochodzenia)
 • Caesar (wyrazy obcego pochodzenia)

PODOBNE DŹWIĘKI – INNE LITERY #2 (SYN SIN)

samogłoski (vowels) "syn" "sin" (vowel [ɪ]) - angielski z LOIP

Przy angielskim [ɪ] (sin) język nie unosi się w środkowej części tak wysoko jak przy polskim /y/. Co więcej, przy angielskim [ɪ]  mięśnie muszą być rozluźnione, nie tak napięte jak przy naszym /y/. Spróbujmy przeczytać na głos polskie słowa z głoską „y”, wymawiając  tę samogłoskę krócej, szybciej, swobodniej. W ten sposób powinniśmy otrzymać dźwięk podobny do angielskiego [ɪ].

Przykłady wyrazów, w których jest głoska [ɪ]

 • sit
 • symbol
 • places, started, hardest
 • village
 • college

PODOBNE DŹWIĘKI – INNE LITERY #3 (TUTWO)

samogłoski (vowels) "tu" "two" (vowel [u:]) - angielski z LOIP

Samogłoska [u:] (two) jest, jak widać na czworoboku samogłosek, bliższa brzmieniem polskiemu „u” niż angielskie krótkie [ʊ] (good). Pamiętajmy wymawiać ją trochę dłużej niż polskie „u”.

Przykłady wyrazów, w których jest głoska [u:]

 • rude
 • food
 • do
 • blue
 • grew
 • shoe
 • you
 • fruit

Materiał na ten wpis, zatytułowany Podobne dźwięki – inne litery, zaczerpnięty został z podręczników fonetyki różnych autorów, m.in. J.C. Wells, W. Jassem, W. Sobkowiak.

Doskonalisz wymowę? Sprawdź, czy znasz różnicę w wymowie ship i sheep.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

Oto plik PDF do edycji, który możesz uzupełnić (korzystając np. z bezpłatnej aplikacji Adobe Acrobat Reader), zapisać i przesłać nauczycielowi do sprawdzenia.

KARTA PRACY
(prezentacja & ćwiczenia)

KLUCZ
(odpowiedzi)