Kiedy SAY, a kiedy TELL?

Dzisiaj przyjrzymy się czasownikom say oraz tell. Sprawdzimy, dlaczego popełniamy błędy i utrwalimy poprawne struktury, w których występują te dwa powszechne czasowniki.

Spójrzmy na informacje, które znajdujemy w słowniku PONS.
say mówić [perf powiedzieć*]
tell mówić [perf powiedzieć*]

* Dokonanym odpowiednikiem czasownika mówić jest powiedzieć.

Skoro oznaczają one to samo, to nic dziwnego, że je mylimy. Dzisiaj przypomnimy sobie, kiedy stosujemy który przyglądając się różnicom, które, jak się okazuje, występują.

Słownik Cambridge podaje, że czasownik say kieruje naszą uwagę na słowa, które ktoś powiedział, a stosując tell zwracamy czyjąś uwagę na informację czy przesłanie skierowane do danego odbiorcy.

Na początek bez wdawania się w szczegóły, zapamiętajmy, że po tell musimy dodać osobę.
SAY
TELL + somebody

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SZCZEGÓŁOWO O SAY

WYMOWA

UWAGA !
I say /seɪ/,
ale
He says /sez/ /seɪz/
He said /sed/ /seɪd/

KONSTRUKCJE Z CZASOWNIKIEM SAY

SAY
(say nie wymaga dopełnienia, możemy od razu za nim postawić kropkę)
'I’m so tired,’ she said. („Jestem taka zmęczona” – powiedziała.)

SAY + something
(say występuje z ogólnymi elementami językowymi, np. zaimkiem, wyrazem, zdaniem itd.), np.
Say something! (Powiedz coś!)
I was about to say it. (Już miałam to powiedzieć).

SAY + (that) / what / how etc.
(przytaczając jakąś wypowiedź), np.
Did she say what happened? (Czy powiedziała, co się stało?)

SAY + to + somebody
(jeśli chcemy wskazać adresata)
‘You’re late,’ he said to me. („Spóźniłaś się” – powiedział do mnie.)

SAY + about + something / somebody
(jeśli chcemy powiedzieć o czymś / o kimś)
He usually has something to say about everything. (Zwykle ma coś do powiedzenia o wszystkim).

ZWROTY Z CZASOWNIKIEM SAY

say hello – przywitać się; pozdrowić
say goodbye – pożegnać się
say thank you – podziękować
say (you are) sorry – przeprosić
say yes – zgodzić się
say no – odmówić, nie zgodzić się

Czasownik say pojawia się w odniesieniu do wierszowanych utworów oraz modlitw.
say a line – przeczytać / zadeklamować wers
say a poem – recytować wiersz
say a prayer – zmówić modlitwę
say grace – odmówić modlitwę (przed posiłkiem)
say one’s beads – odmawiać różaniec

ZESTAWIENIE 1

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 27 s)

12 POWSZECHNYCH ZWROTÓW Z CZASOWNIKIEM SAY

(Just) Say the word. – Powiedz tylko słowo. (Daj sygnał do rozpoczęcia)
Say your piece. – Powiedz swoje (własne zdanie, własną rację)
Say no more. – Nic nie mów. (kiedy wiemy, do czego to zmierza)
So they say. – Tak mówią.
It says here … – Tu jest napisane …
I’m just saying. – Tak tylko mówię.
You don’t say. – Co ty nie powiesz. (wyrażając zdziwienie)
Say what?! – Że co?! (z niedowierzaniem)
Say when. – Powiedz „stop” (Daj sygnał, aby przestać nalewać).
Shall we say … – powiedzmy … (że tak powiem)
What do you say? – Co ty na to?
What are you saying? – Co masz na myśli?

ZESTAWIENIE 2

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 26 s)

Kiedy TELL?

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu