Podobne pokrewne przysłówki hard hardly high highly

“Pokrewne” przysłówki (np. hard i hardly)

“Pokrewne” przysłówki to takie, których formy są bardzo do siebie podobne, np. hard i hardly. Każda z nich ma jednak inne znaczenie.

Pobierz kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

7 POPULARNYCH PAR

1. HARD vs HARDLY
HARD – ciężko
np. He works hard.
HARDLY – ledwo, prawie nie 
np. I could hardly hear him.

2. LATE vs LATELY
LATE – późno
np. He will be back late at night.
– LATELY – ostatnio
np. Have you seen her lately?

3. HIGH vs HIGHLY
HIGH – wysoko
np. He kicked the ball high into the air.
– HIGHLY – wysoce
np. She is a highly successful artist.

4. NEAR vs NEARLY
– NEAR – blisko, niedaleko
np. I live near the station.
– NEARLY – prawie, niemal
np. It took nearly two hours to get here.

5. DEEP vs DEEPLY
– DEEP – głęboko
np. He has hidden it deep in the ground.
– DEEPLY – mocno
np. Her decision deeply hurt her mother.

6. CLOSE vs CLOSELY
– CLOSE – blisko
np. He lives close to the school.
CLOSELY – uważnie, ściśle
np. The work was closely monitored.

7. RIGHT vs RIGHTLY
– RIGHT – dokładnie, prawidłowo
np. Have I spelled your name right?
– RIGHTLY – słusznie
np. He was rightly punished.

przysłówki o różnych znaczeniach (adverbs) hard i hardly right i rightly deep i deeply late i lately high i highly near i nearly (angielski z Loip)

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 24 s)

STREFA PREMIUM

Znajdziesz tutaj dodatkowe materiały, m.in. karty pracy, dzięki którym przećwiczysz i utrwalisz wiadomości omawiane w artykule.

Strefa PREMIUM dostępna jest tylko po zalogowaniu – dowiedz się więcej tutaj.

W prezencie otrzymasz również BEZPŁATNY KURS “Zerwij z błędami fonetycznymi”.

Jeżeli już masz konto, zaloguj się.

Uzyskaj bezpłatny dostęp zapisując się na mój newsletter:

Dowiedz się, jak należy poprawnie wymawiać przysłówki zakończone na -ally.