Podobne pokrewne przysłówki hard hardly high highly

„Pokrewne” przysłówki (np. hard i hardly)

„Pokrewne” przysłówki to takie, których formy są bardzo do siebie podobne, np. hard i hardly. Każda z nich ma jednak inne znaczenie.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

8 par „pokrewnych” przysłówków

1. close vs. closely
– close blisko
np. He lives close to the school.
closely uważnie, ściśle
np. The work was closely monitored.


2. late vs. lately
late późno
np. He will be back late at night.
– lately – ostatnio
np. Have you seen her lately?


3. high vs. highly
high – wysoko
np. He kicked the ball high into the air.
– highly – wysoce
np. She is a highly successful artist.


4. near vs. nearly
– near – blisko, niedaleko
np. I live near the station.
– nearly – prawie, niemal
np. It took nearly two hours to get here.


5. deep vs. deeply
– deep – głęboko
np. He has hidden it deep in the ground.
– deeply – mocno
np. Her decision deeply hurt her mother.


6. right vs. rightly
– right – dokładnie, prawidłowo
np. Have I spelled your name right?
– rightly – słusznie
np. He was rightly punished.


7. most vs. mostly
– most – bardzo
np. Thank you. You are most kind.
– mostly – głównie; przeważnie
np. Men mostly talk about sports.


8. hard vs. hardly
– hard – ciężko
np. He trains hard twice a day.
– hardly ledwo
np. We hardly know each other.

ZESTAWIENIE

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Doskonalisz gramatykę? Poczytaj więcej o przysłówkach.