Prezentacja z 11 minilekcjami gramatycznymi

100 

Poziom

, ,

Tematyka

,

Szukasz sposobu, aby wzbudzić zachwyt i zaciekawienie wśród swoich uczniów? Sięgasz po nowatorskie rozwiązania w edukacji? Cenisz materiał o dużej przydatności komunikacyjnej?

Poznaj moją nowo opracowaną interaktywną prezentację, która wykorzystuje moc Genially, by nauka stała się prawdziwą przyjemnością.

Materiał dydaktyczny adresowany do młodzieży i osób dorosłych na poziomie A1-B1.


Sprawdź 🆓 SAMPLE

👉  Present simple forms of 'to be’


Oferta specjalna -50% ważna do 30.09.2023

Opis

Praktyczna nauka gramatyki dla wiecznie początkujących!

Oto unikalny materiał dydaktyczny, który łączy tradycyjne metody z nowoczesną technologią. Celem minilekcji jest pomóc uczniom rozwijać ich sprawność mówienia oraz kompetencję leksykalną, szlifując jednocześnie poprawność językową.

Oferowany produkt to jedna prezentacja (w skład której wchodzi 11 interaktywnych minilekcji) opracowana zgodnie z zasadami podejścia komunikacyjnego. Istotą komunikacyjnego nauczania struktur gramatycznych jest stworzenie sytuacji, w której użycie języka staje się naturalne. Każda minilekcja uwzględnia takie cechy komunikacji językowej jak: autentyczność sytuacji prezentowanych w ćwiczeniach, naturalność kontekstu oraz przydatność wypowiedzi z punktu widzenia potrzeb uczniów. Jej celem jest pomóc uczniom osiągnąć kompetencję komunikacyjną, czyli umiejętność skutecznego przekazania informacji i radzenia sobie w codziennych sytuacjach.  Po zakończeniu ćwiczeń ściśle kontrolowanych uczeń przechodzi do swobodniejszej praktyki językowej z zastosowaniem danej partii materiału gramatycznego. Stopniowe przechodzenie od aktywności przedkomunikacyjnych (silnie ustrukturyzowanych) do komunikacyjnych (swobodnych ćwiczeń w mówieniu) zapewnia uczniom szybkie uzyskanie efektu w postaci zwiększonej płynności i poprawności wypowiedzi.

Oferowana prezentacja multimedialna obejmuje poniższe zagadnienia gramatyczne:

 1. Uncountable and countable nouns
 2. There is / there are
 3. Prepositions of place
 4. The imperative
 5. Prepositions of movement
 6. Should
 7. Present simple
 8. Present continuous
 9. Have got 
 10. Past simple
 11. Comparisons

Oferowany produkt to jedna prezentacja w Genially, w skład której wchodzą slajdy (interaktywne strony) poświęcone różnym zagadnieniom gramatycznym.

Każdy slajd gramatyczny zawiera następujące komponenty:

 • prezentację zagadnienia gramatycznego (zestawienie form);
 • link do zewnętrznej strony z interaktywnymi ćwiczeniami wdrożeniowymi;
 • interaktywne ćwiczenia komunikacyjne wykorzystujące materiał wizualny  (polegające na zastosowaniu danej formy językowej w samodzielnej wypowiedzi jedno- lub wielozdaniowej z naciskiem na poprawność).

Oferowany materiał dydaktyczny należy wyświetlać na ekranie.

Forma: interaktywna prezentacja z linkami do zasobów online;
Format: HTML (plik ZIP zawierający folder z plikami). Sprawdź, jak rozpakować plik ZIP.
Ilość plików: 1 plik ZIP