Wyrażenia_kolor_czarny_LOIP_angielski_i_polski_online

Angielskie odpowiedniki 11 polskich wyrażeń z kolorem CZARNY

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich fraz z kolorem czarny.

Przykłady angielskich idiomów, które tłumaczymy słowo w słowo:

1. czarna owca – black sheep
(osoba przynosząca wstyd swojemu środowisku)
He’s the black sheep of the family.
(On jest czarną owcą w rodzinie).

2. czarny rynek – black market
(nielegalny handel towarami zakazanymi lub niedostępnymi w legalnym obrocie)
Tickets were selling for $800 on the black market.
(Bilety sprzedawano za 800 dolarów na czarnym rynku).

3. czarny humor – black humour (Br.E.) / black humor (Am.E.)
(przedstawienie rzeczy tragicznych w sposób humorystyczny)
Some people don’t like black humour.
(Niektórzy ludzie nie lubią czarnego humoru).

4. czarna lista – blacklist (Uwaga! pisownia łączna)
(spis ludzi, którzy zrobili coś złego lub rzeczy, które są uznawane za niepożądane)
They are on the blacklist of companies that pollute the environment.
(Znajdują się na czarnej liście firm zanieczyszczających środowisko).

Zwróćmy szczególną uwagę na te wyrażenia i zwroty, których nie tłumaczymy dosłownie.

5. czarny koń – dark horse
(nieoczekiwany zwycięzca)
Jeremy, who won the race, was considered a dark horse.
(Jeremy, który wygrał wyścig, został uznany za czarnego konia).

6. czarny charakter – villain
(zła, niegodziwie postępująca postać)
For the first time Tom Hanks plays a real villain.
(Po raz pierwszy Tom Hanks gra prawdziwy czarny charakter).

7. czarna robota – spadework (spade = łopata) lub donkey work
(ciężka, męcząca i najczęściej źle płatna praca, której zwykle nikt nie lubi i nie chce wykonywać)
The spadework was done by a few young recruits.
(Czarna robota została wykonana przez kilku młodych rekrutów).

8. czarna godzina – rainy day
(okres finansowych kłopotów)
We should put some money away for a rainy day.
(Powinniśmy odłożyć trochę pieniędzy na czarną godzinę).

9. To dla mnie czarna magia. – It’s all Greek to me.
(coś całkowicie niezrozumiałego lub nieznanego)
I don’t understand it. It’s Greek to me.
(Nie rozumiem tego. To dla mnie czarna magia).

UWAGA: czarna magia (tj. czary) – black magic
I do not believe in black magic.
(Nie wierzę w czarną magię).

10. czarno na białym – in black and white
(jasno i wyraźnie, często na piśmie)
He had to believe it, because it all was there in black and white.
(Musiał w to uwierzyć, ponieważ to wszystko było czarno na białym).

11. pracować na czarno – work illegally
(nielegalnie, po to, aby uniknąć kosztów lub osiągnąć coś, co jest prawnie zabronione)
People who work illegally are often exploited by their employers.
(Osoby pracujące na czarno są często wykorzystywane przez swoich pracodawców).

PODSUMOWANIE

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 20 s)

Może jeszcze trochę kolokacji? Tutaj znajdziesz wyrażenia ze słowem ręka.