Zabawna historyjka 77

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o czasowniku modalnym should (powinien, powinna).

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

EVER SINCE – odkąd
FEAR – lęk
SOMEONE – ktoś
BE ABLE TO DO something – być w stanie coś zrobić
GET RID OF – pozbyć się czegoś
CHARGE – pobierać (opłatę), kasować
LATER – później
SEE somebody ABOUT something – zobaczyć się z kimś w sprawie czegoś
FOR – za (koszt)
FEMALE COLLEAGUE – koleżanka (z pracy)
CURE – wyleczyć, uleczyć
FOR FREE – bezpłatnie
IS THAT SO? – Czyżby?
MAY I ASK – jeśli mogę spytać (w pytaniach, by okazać dezaprobatę)
CUT something OFF something– odciąć coś od czegoś

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 30 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:

We should be able to get rid of those fears.
(Powinniśmy być w stanie pozbyć się tych lęków).

Mamy tutaj przykład przypuszczenia – lekarz zakłada, że uda mu się uwolnić naszego bohatera od jego nocnych lęków.

Dzisiaj przyjrzymy się czasownikowi modalnemu should, który stosujemy w zaleceniach, jak i w przypuszczeniach.

OBOWIĄZKI & ZALECENIA

Oto konstrukcje, w których should oznacza powinność lub zalecenie.

SHOULD + czasownik

What should I do?
(Co powinienem zrobić?)
You should stay in bed.
(Powinieneś zostać w łóżku).

SHOULD / SHOULDN’T + BE + czasownik z końcówką -ing

Konstrukcja ta oznacza brak wypełniania obowiązku lub podejmowanie zachowania niepożądanego.

He should be wearing his bike helmet, but he isn’t.
(Powinien mieć ubrany kask rowerowy, a nie ma).

You shouldn’t be worrying about her, but you are.
(Nie powinieneś się o nią martwić, a się martwisz).

SHOULD / SHOULDN’T + HAVE + 3. forma czasownika

Konstrukcja ta oznacza, że obowiązek nie został wykonany lub miała miejsce czynność niepożądana.

You should have called the police, but you didn’t.
(Powinieneś był zadzwonić na policję, ale tego nie zrobiłeś).
You shouldn’t have bothered, but you did.
(Nie powinnaś była się fatygować, ale zadałaś sobie trud).

PRAWDOPODOBIEŃSTWO & PRZYPUSZCZENIE

Should wyraża przekonanie mówiącego o tym, że coś jest spodziewane, przewidywane.

SHOULD + czasownik

Mówiący wyraża przekonanie, że dany stan rzeczy istnieje lub zaistnieje w przyszłości.

They should be here by 8:00.
(Powinni tu być przed 8:00).
It should be a nice day tomorrow.
(Jutro powinien być ładny dzień).

SHOULD + HAVE + 3. forma czasownika

Spodziewana sytuacja się nie wydarzyła.

It was an easy exam and she should have passed, but she didn’t.
(To był łatwy egzamin i powinna była go zdać, ale nie zdała).

Podoba Ci się taka forma nauki na wesoło? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu