Zabawna historyjka 101

„Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem autentycznych treści, tj. dowcipów (jokes).

Oto kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj krótkie przypomnienie podstawowych form czasownika mieć (have).

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

SOLDIER – żołnierz
CHANGE (U) – drobne, bilon
BUDDY – kolega
THAT’S NO WAY TO (do something) – tak się nie (robi czegoś)
ADDRESS – zwracać się do kogoś w określony sposób
TRY – próbować
AGAIN – znowu

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 11s)

GRAMATYKA

Dzisiaj krótkie przypomnienie podstawowych informacji na temat czasownika mieć (have).

Have czy have got?

Musimy pamiętać, że have got ma znacznie węższy zakres użycia (niż have). Co więcej, formy have got stosujemy tylko w czasie teraźniejszym prostym (present simple) i nigdy z przysłówkami częstotliwości (np. often, usually). Have got możemy użyć mówiąc o:
– stanie posiadania, np. They have got a house.
– relacjach, np. I’ve got a child.
chorowaniu na coś, np. She has got flu.

We wszystkich powyższych przypadkach możemy zastosować formę have.

HAVE
(US)
(tutaj operatorami są do / does)


have a dog.
don’t have a dog.
Do you have a dog?
Yes, I
 do. / No, I don’t.


He has a dog.
He doesn’t have a dog.
Does he have a dog?
Yes, he does. / No, he doesn’t.

HAVE GOT
(UK)
(tutaj operatorami są have / has)


have got a dog.
haven’t got a dog.
Have you got a dog?
Yes, I have. / No, I haven’t.


He has got a dog.
He hasn’t got a dog.
Has he got a dog?
Yes, he has. / No, he hasn’t.

* Have got (lub samo got) często występuje w mowie potocznej (informal),
np. I (’ve) got a problem.

ZESTAWIENIE

HAVE (HAVE GOT)

Spójrzmy na powszechne zwroty, w których Anglicy stosują czasownik have. W ich polskich tłumaczeniach nie zawsze znajdziemy czasownik „mieć”, dlatego pilnujmy się i stosujmy have, a nasz angielski nabierze naturalnego brzmienia, bez polskiego nalotu.

1. have breakfast / lunch / dinner etc.
(jeść śniadanie / lunch / późny obiad)
He doesn’t have breakfast.
(On nie je śniadania).

2. have a sandwich / a snack / a meal etc.
(jeść kanapkę / przekąskę / posiłek)
We had a snack before the class.
(Zjedliśmy przekąskę przed zajęciami).

3. have coffee / beer / water etc.
(pić kawę / piwo / wodę)
Would you like to have a cup of coffee?
(Czy chciałbyś napić się herbaty / kawy?)

4. have a shower* / a bath*/ a wash / a shave etc.
(brać prysznic / kąpiel / umyć się / ogolić się)
I’ll just have a quick wash before we go out.
(Jeszcze szybko się umyję zanim wyjdziemy).

* take a shower & take a bath

5. have a chat / a talk / a discussion / an argument / a word etc.
(rozmawiać / prowadzić dyskusję / kłócić się / zamienić słówko)
We were just having a chat.
(Właśnie rozmawialiśmy)

6. have a walk / a run / a swim / a ride / a dance / a rest etc.
(pospacerować / pobiegać / popływać / przejechać się / potańczyć / odpoczywać)
Let’s have a swim this afternoon.
(Pójdźmy popływać dziś po południu).

7. have* a look / a bite / a sip
(rzucić okiem / wziąć gryza / wziąć łyka)
Can I have a look at your notes?
(Czy mogę rzucić okiem na twoje notatki?)

* take a look / a bite / a sip

8. have fun / a good time / a blast
(świetnie się bawić)
We’re at the party right now. We’re having a blast.
(Jesteśmy teraz na imprezie. Świetnie się bawimy).

9. have a try / a go
(spróbować)
I’m going to have a try.
(Spróbuję).

10. have a baby
(urodzić dziecko)
She insisted on having the baby at home.
(Nalegała, aby urodzić w domu).

ZESTAWIENIE

Czasownik HAVE w czasach ciągłych (continuous)

Przypomnę, że w angielskim mamy czasowniki wyrażające czynność (dynamic/action verbs) i czasowniki wyrażające stan (stative/state verbs). Co więcej, czasowniki wyrażające stan nie występują w czasach ciągłych, tj. continuous.

Kłopot polega na tym, że have znajdziemy zarówno w tej pierwszej grupie, jak i w tej drugiej.

I have …
I am having …

have = czynność (action)

Oto lista powszechnych wyrażeń, w których have określa czynność. Tutaj czasownik have możemy „zastąpić” innym czasownikiem, np. eat, drink, wash.

have breakfast / dinner
(jeść śniadanie / obiad)
(have = eat)

have (a) coffee / (a) beer
(pić kawę / piwo)
(have = drink)

have a bath / a wash / a shave
(brać kąpiel / umyć się / ogolić się)
(have = wash)

have a swim / a walk / a ride
(popływać / pospacerować / przejechać się)
(have = take / swim / ride)

have a rest / a nap
(odpocząć / zdrzemnąć się)
(have = take)

have fun / a good time / a nice day
(bawić się dobrze / spędzać miło czas / dzień)
(have = enjoy / spend)

have a day off / a holiday
(wziąć dzień wolnego / spędzać wakacje)
(have = take / enjoy)

have a chat / an argument
(uciąć sobie pogawędkę / pokłócić się)
(have = talk / argue etc.)

have a try / a go / a look
(spróbować / rzucić okiem)
(have = try / look)

have difficulty / trouble
(borykać się)
(have = experience)

I have …
I am having …
have = stan (state)

Tutaj have określa stan. Mówimy o stanie posiadania, relacjach, cechach oraz zdrowiu.

have a house / a flat
(posiadać dom / mieszkanie)
(have = own)

have a brother / a sister
(mieć brata / siostrę)
(have = own)

have a headache / flu
(mieć ból głowy / grypę)
(have = feel)

have a nice atmosphere
(mieć miłą atmosferę)
(have = be)

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Ćwiczenia komunikacyjne

z czasownikami have got / has got

(rozwijające sprawność mówienia i nastawione na wykształcenie płynności i skuteczności wypowiedzi).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.