Zabawna historyjka 127

Krótka zabawna anegdotka wywołująca uśmiech na naszych twarzach jest nie tylko przyjemną formą nauki, ale również bardzo skuteczną. Dzięki śmiesznym historyjkom możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy.

Pół żartem, pół serio to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem żartu (jokes).

Dzisiejsza krótka historyjka może pomóc nie tylko wzbogacać słownictwo, ale również powtórzyć 2 konstrukcje, po które sięgamy mówiąc o starych/nieaktualnych nawykach, tj. used to oraz would.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

SHORTCUT – skrót (krótsza droga)
CEMETERY – cmentarz (in a/the cemetery)
WALK UP TO somebody – podejść do kogoś
SCARED – przestraszony
I USED TO do something – kiedyś coś robiłem („miałem w zwyczaju”)
FREAKED OUT – przerażony
THAT fast – tak szybko

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 13s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszy anegdotki, w którym mamy użytą konstrukcję used to:

I used to be freaked out too when I was alive.
(Kiedyś, gdy żyłem, też byłem przerażony).

used to + do something
(miał w zwyczaju / zwykł coś robić)

Konstrukcja used to stosowana jest, kiedy mówimy o stanach lub czynnościach, które uległy zmianie i obecnie nie są już aktualne.

Krótkie przypomnienie konstrukcji zdań z used to.


twierdzeniaprzeczeniapytania
He used to smoke.
(Kiedyś palił).
He didn’t use ⚠️ to smoke.
(On nie palił).
Did he use ⚠️ to smoke?
(Czy zwykł palić?)

Mówiąc o stanach przeszłych
– USED TO –

Przypomnę, że w angielskim mamy czasowniki wyrażające czynność (dynamic/action verbs) i czasowniki wyrażające stan (stative/state verbs). Co więcej, czasowniki wyrażające stan zasadniczo nie występują w czasach ciągłych, tj. continuous. Konstrukcję used to stosujemy mówiąc o stanie rzeczy, który uległ zmianie. Used to to konstrukcja, w której możemy stosować czasowniki stanu (stative verbs).

USED TO + czasownik oznaczający stan

He used to be a friend of mine.
(Był kiedyś moim przyjacielem).
That house over there used to belong to my family.
(Tamten dom należał kiedyś do mojej rodziny).
I used to like broccoli when I was younger, but I hate it now.
(Kiedy byłem młodszy, lubiłem brokuły, ale teraz ich nienawidzę).


Mówiąc o czynnościach przeszłych
– USED TO lub WOULD –

Mówiąc o powtarzających się czynnościach przeszłych (wyrażonych czasownikami dynamicznymi – dynamic verbs), możemy użyć used to lub would*.

USED TO / WOULD* + czasownik oznaczający czynność

When they worked in the same office, they would* often have coffee together.
When they worked in the same office, they often used to have coffee together.
(Kiedy pracowali w tym samym biurze, często pili razem kawę).

When my parents were away, my aunt would* take care of me.
When my parents were away, my aunt used to take care of me.
(Kiedy nie było moich rodziców, ciocia się mną zajmowała).

* Chcąc użyć would, musimy sprecyzować czas lub okoliczności, w których zachodziła dana sytuacja. Konstrukcję tę często można zauważyć w narracji.

Nie podając czasu możemy użyć jedynie used to.

They often used to have coffee together. (would)
My aunt
used to take care of me.
(would)

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.