Zabawna historyjka 119

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem materiału autentycznego, tj. dowcipów (jokes).

Oto kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj przyglądamy się 8 konstrukcjom zdań celowych (final clauses/purpose clause).

SŁOWNICTWO

BEND OVER – schylić się
TO – aby, żeby
TIE – zawiązać (np. sznurówki)
THREE-YEAR-OLD – trzylatek
NOTICE – zauważyć
STARE – wpatrywać się
GENTLY – delikatnie, lekko
TOUCH – dotykać
SLIGHTLY – nieco
THIN – przerzedzać się
SPOT – miejsce
CONCERNED
– zatroskany, zaniepokojony
HOLE – dziura
HURT – boleć
MURMUR – szeptać
REPLY – odpowiedź
PHYSICALLY – fizycznie

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 29s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment anegdotki:

“My husband was bending over to tie our three-year-old’s shoes.”
(Mój mąż schylał się, aby zawiązać buty naszemu trzylatkowi.)

Angielskim odpowiednikiem polskiego spójnika “aby” jest “to“, który wskazuje na cel, w jakim wykonywana jest określona czynność (to tie … = aby zawiązać …).

Na co? Po co? W jakim celu?
– 8 konstrukcji zdań celowych –

I. konstrukcja: to + bezokolicznik
She’s running not to miss the bus.
(Biegnie, żeby nie spóźnić się na autobus).


II. konstrukcja: in order to + bezokolicznik
She’s running in order not to miss the bus.
(Biegnie, żeby nie spóźnić się na autobus).


III. konstrukcja: so as to + bezokolicznik
She’s running so as not to miss the bus.
(Biegnie, żeby nie spóźnić się na autobus).


IV. konstrukcja*: in order that + zdanie podrzędne z czasownikiem modalnym (will / can / may etc.)
She’s running in order that she won’t miss the bus.
(Ona biegnie, żeby nie spóźnić się na autobus).


V. konstrukcja*: so that + zdanie podrzędne z czasownikiem modalnym
She’s running so that she won’t miss the bus.
(Ona biegnie, żeby nie spóźnić się na autobus).


VI. konstrukcja*: for fear that + zdanie podrzędne z czasownikiem modalnym
She’s running for fear that she will/may miss the bus.
(Biegnie z obawy, że odjedzie jej autobus).


VII. konstrukcja*: in case + zdanie podrzędne w czasie teraźniejszym lub z should:
She’s running in case she misses the bus.
She’s running in case she should miss the bus.
(Biegnie na wypadek, gdyby miała spóźnić się na autobus).


VIII. konstrukcja*: lest + zdanie podrzędne z should lub subjunctive:
She’s running lest she should miss the bus.
She’s running
lest she miss the bus. (subjunctive, czyli podstawowa forma czasownika)
(Ona biegnie, żeby nie spóźnić się na autobus).


* W konstrukcjach IV-VIII podmiot zdania głównego i podrzędnego nie musi być ten sam, np.:

She finished her lecture ten minutes early so that the participants could ask her questions.
(Skończyła swój wykład dziesięć minut wcześniej, aby uczestnicy mogli zadać jej pytania).
– podmiot zdania głównego – she
– podmiot zdania podrzędnego – the participants

ZESTAWIENIE

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu “Pół żartem, pół serio”.