Angielski na wesoło z Loip

Zabawna historyjka 49

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem przyjrzymy się bezokolicznikowi (infinitive), a dokładnie mówiąc, konstrukcjom bezokolicznikowym, w których mamy to-infinitive oraz bare infinitive.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

ASK – pytać
BUG – robak
EAT – jeść
DISGUSTING – obrzydliwe
TALK – rozmawiać
ABOUT – o (czymś)
THING – rzecz
LIKE – jak
OVER DINNER – przy obiedzie
REPLY – odpowiadać
AFTER – po
WANT – chcieć
NOTHING – nic
SAY – powiedzieć, mówić
THERE WAS – był / była / było
SOUP – zupa
IT’S GONE – już tego nie ma / zniknęło

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas:  29 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment tekstu:

What did you want to ask me?
(O co chciałeś mnie zapytać?)

Want jest przykładem czasownika, który łączy się z bezokolicznikiem typu to-infinitive, np. want to ask. Dzisiaj przypomnimy sobie czasowniki, po których mamy formę pełnego bezokolicznika (ang. to-infinitive lub full infinitive) oraz te, po których mamy „goły” bezokolicznik (ang. bare infinitive).

BEZOKOLICZNIK

Pytać, rozmawiać czy jeść to przykłady bezokoliczników. W języku polskim podstawowa forma czasownika zakończona jest najczęściej na (czasem na -c).

W języku angielskim wyróżniamy dwie formy bezokolicznika:
– „pełny” bezokolicznik (ang. to-infinitive lub full infinitive), tutaj forma podstawowa czasownika poprzedzona jest słówkiem „to”, np. to ask, to talk i to eat;
– „goły” bezokolicznik (ang. bare infinitive) , tutaj forma podstawowa czasownika bez słówka „to”, np. ask, talk i eat.

W języku angielskim czasowniki łączą się w konkretne układy. Po niektórych czasownikach mamy gerund, tj. formę czasownika z końcówką -ing (np. I avoid being late), po innych mamy „pełny” bezokolicznik (np. I want to talk.), po jeszcze innych „goły” bezokolicznik (np. He lets me smoke.)

10 CZASOWNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z „PEŁNYM” BEZOKOLICZNIKIEM

Oto lista 10 czasowników, po których mamy pełen bezokolicznik
(Dla chętnych: dłuższa lista).

 • AGREE (zgodzić się), np.
  He agreed to do it. (Zgodził się to zrobić).
 • DECIDE (postanowić), np.
  I decided to go home. (Postanowiłem wrócić do domu).
 • EXPECT (spodziewać się), np.
  I expect to win. (Spodziewam się wygrać).
 • HOPE (mieć nadzieję), np.
  He hoped to study art. (Miał nadzieję studiować sztukę).
 • INTEND (zamierzać), np.
  I intended to call him. (Zamierzałem do niego zadzwonić).
 • LEARN (uczyć się), np.
  He learnt to swim last year. (Nauczył się pływać w zeszłym roku).
 • NEED (potrzebować, musieć), np.
  He needed to practise more. (Potrzebował więcej poćwiczyć).
 • PLAN (planować), np.
  He planned to move to LA. (Planował przeprowadzić się do LA).
 • PROMISE (obiecać), np.
  He promised to be on time. (Obiecał, że będzie na czas).
 • WANT (chcieć), np.
  He wants to go home. (On chce iść do domu).
CZASOWNIKI I ZWROTY ŁĄCZĄCE SIĘ Z „GOŁYM” BEZOKOLICZNIKIEM

Oto lista czasowników i zwrotów, po których mamy „goły” bezokolicznik.

 • czasowniki modalne (can, must, may, shall, will etc), np.
  You must read this book. (Musisz przeczytać tę książkę).
 • LET + sb (pozwolić komuś), np.
  They let me stay up late. (Pozwalają mi siedzieć do późna).
 • MAKE + sb (zmuszać kogoś), np.
  He made me do it. (Zmusił mnie do tego).
 • WOULD RATHER (wolałbym), np.
  I would rather have a glass of water. (Wolałbym wypić szklankę wody).
 • HAD BETTER (lepiej) np.
  You had better go now. (Lepiej już idź).
 • WHY NOT …? (czemu nie), np.
  Why not buy it now? (Czemu by tak nie kupić tego teraz?)

PODSUMOWANIE

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.