Zabawna historyjka 108

„Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem autentycznych treści, tj. dowcipów (jokes).

Oto kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj wzbogacamy słownictwo o czasowniki frazowe (phrasal verbs) z partykułą OFF (np. switch something off, take something off czy let something off).

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

NIGHTTIME – nocny
FLIGHT – lot
COOL – odjazdowy, fajny
AS – podczas gdy
APPROACH – zbliżać się, podchodzić
(landing) FIELD – lądowisko
LAND – lądować
INSTEAD OF (doing) something – zamiast zrobić coś
MAKE A REQUEST – wystąpić z prośbą
TOWER – wieża (kontroli lotów)
GUESS – zgadywać
WITHOUT MISSING A BEAT – bez wahania
SWITCH OFF – wyłączyć

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 24 s)

Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się czasownikom frazowym z partykułą OFF.

Spójrzmy na fragment anegdotki:

The controller switched off the field lights.
(Kontroler ruchu lotniczego wyłączył naziemne światła lotnicze).

20 czasowników frazowych z OFF

Zastanówmy się, dlaczego warto polubić „frejzale”. Rodzimi użytkownicy angielskiego nagminnie je stosują, dlatego, aby ich zrozumieć, warto te zwroty poznać. Po drugie, stosowanie tych czasowników sprawi, że nasz angielski nabierze naturalnego „native-like” brzmienia. Po trzecie, używanie ich usprawni naszą komunikację, ponieważ „frejzal” to czasem raptem dwa słowa zwierające wiele treści.

Poniżej znajdziemy 20 czasowników frazowych z partykułą off oraz ich polskie tłumaczenia. Zwróćmy uwagę, że znaczenie niektórych przedrostków może ułatwić nam zapamiętanie prezentowanych czasowników:
od- (oznacza oddalanie lub oddzielenie, np. oderwać )
z- lub s- (oznacza usunięcie, np. zmyć)
wy- (oznacza osiąganie celu, np. wystrzelić)

Jak się ich nauczyć? Krok po kroku. Pomyślałam, że te 20 czasowników posegreguję według stopnia trudności (A1-C2), co pozwoli nam sprawdzić, czy udało nam się opanować czasowniki dostosowane do naszego poziomu zaawansowania.


DLA POCZĄTKUJĄCYCH (A1-A2)

1. break something off (A2) – oderwać (się) / odłamać coś
He broke off a piece of chocolate and gave it to me.

2. cut something off (A2) – odciąć coś
If this bill is not paid within five days, your electricity will be cut off.

3. take something off (A2) – zdjąć coś (ubranie)
I’d better take my shoes off.

4. turn something off / switch something off (A2) – wyłączyć coś
Please turn the television off before you go to bed.


DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (B1-B2)

1. keep off something (B1)trzymać się od czegoś z dala / unikać czegoś
I’m trying to keep off sweets.

2. put something off (B1) – przełożyć coś
We’ve had to put off our wedding until September.

3. break something off (B2) – zerwać coś
They’ve broken off their engagement.

4. call something off (B2) – odwołać coś
The match was called off because of bad weather.

5. go off (B2) – zepsuć się (o jedzeniu)
This fish smells a bit funny – do you think it’s gone off?

6. let something off (B2) – odpalić / wystrzelić coś
The boys were letting off fireworks.

7. pay something off (B2) – spłacić coś
We paid off our mortgage after twenty years.

8. see somebody off (B2) – odprowadzić kogoś, pożegnać kogoś
My father saw me off at the station.

9. show off (B2) – popisywać się
He likes to show off how well he speaks English.

10. wear off (B2)słabnąć / ustępować (o bólu, uczuciu)
The pain should wear off in two or three hours.


DLA ZAAWANSOWANYCH (C1-C2)

1. go off (C1) – wystrzelić, wybuchnąć
The gun went off by accident.

2. put somebody off (C1) – zniechęcić kogoś
The queue put me off.

3. come off (C1) – odchodzić (o farbie) / schodzić (o plamie)
That stain won’t come off.

4. come off (C2)wypalić / udać się (sprawdź pull off)
The plan didn’t come off.

5. fall off (C2) – zmaleć / spaść (również drop off)
Attendance at my lectures has fallen off

6. pull something off (C2) – zrobić coś / dokonać czegoś
I never thought you’d pull it off.


ZESTAWIENIE
(według stopnia trudności)

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.