Zabawna historyjka 72

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o formach czasu przyszłego (the future).

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

MARRIAGE – małżeństwo
TAKE A LOOK AT something – spojrzeć na
ONE DAY – pewnego dnia
SAID – forma przeszła czasownika SAY – powiedzieć
AGO – temu
HAD – forma przeszła czasownika HAVE – mieć
CHEAP – tani
APARTMENT (Am.E.) – mieszkanie (Br.E. – FLAT)
SLEPT – forma przeszła czasownika SLEEP – spać
SOFA BED – wersalka
GET TO DO SOMETHING – mieć szansę / okazję coś zrobić
BLONDE – blondynka
NICE – przyjemny, ładny
SEEM – wydawać się
PULL one’s WEIGHT – przykładać się
REPLY – odpowiadać
CALMLY – spokojnie
THEN – w takim razie
WHY – dlaczego
GO OUT – wychodzić
FIND – znajdować
WHEN – kiedy
MAKE SURE – zadbać, upewnić się

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 46 s)

GRAMATYKA

FORMY CZASU PRZYSZŁEGO W POLSKIM

Sprawdźmy, ile pamiętamy z lekcji języka polskiego.

Na pytanie „Ile jest czasów przyszłych w języku polskim?” wielu z nas odpowie, że jeden. Teraz spójrzmy na klika form gramatycznych, wskazujących na to, że dana czynność dopiero się wydarzy.

– (1) Jutro idę na imprezę.
– (2) Jutro pójdę na imprezę.
– (3) Jutro o godz. 20 będę szedł / będę szła / będę iść na imprezę.
– (4) W przyszłości będę chodził / będę chodziła / będę chodzić na imprezy.

Zastanówmy się, kiedy używamy danej formy. Ta wiedza pomoże nam zrozumieć co nieco o niektórych formach czasu przyszłego w języku angielskim.

(1) idę – forma czasu teraźniejszego wskazuje na ustaloną / zaplanowaną czynność, która dopiero się odbędzie. Podobnie rzecz się ma w języku angielskim, tj.
I am going to a party tomorrow.

(2) pójdę – forma prosta czasu przyszłego (z czasownikiem dokonanym pójść) wskazuje na czynność jednorazową dokonaną (np. zrobię, napiszę, odwiedzę), którą zakończymy.
I will go to the party tomorrow.

(3) będę szedł / będę szła / będę iść – forma złożona czasu przyszłego (z czasownikiem niedokonanym iść) wskazuje na czynność wykonywaną w danym momencie w przyszłości.
Tomorrow at 8 pm I will be going to the party.

(4) będę chodził / będę chodziła / będę chodzić – forma złożona czasu przyszłego (z czasownikiem niedokonanym chodzić), która wskazuje na czynność wielokrotną, regularną w przyszłości.
I will be going to parties in the future.

FORMY CZASU PRZYSZŁEGO W ANGIELSKIM

Na pytanie „Ile jest czasów przyszłych w języku angielskim?” ja odpowiadam, że jeden, ale form gramatycznych, wskazujących na to, że dana czynność dopiero się wydarzy mamy sporo.

Oto krótkie zestawienie.
– (1) present simple The bus leaves in an hour.
– (2) present continuous I’m seeing my parents tomorrow.
– (3) be going toLook! It’s going to rain.
– (4) be about to We are about to start.
– (5) future simple I think it will rain.
– (6) future continuousThis time tomorrow I will be swimming in the sea.
– (7) future perfect simple They will have finished the project by Friday.
– (8) future perfect continuous He will have been waiting here for three hours by six o’clock.

FUTURE CONTINUOUS

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:

I’ll make sure that you’ll be living in a cheap apartment, driving a cheap car, and sleeping on a sofa bed.
(Zadbam o to, że będziesz mieszkał w tanim mieszkaniu, jeździł tanim samochodem i spał na wersalce)
.

Nasza bohaterka zagląda w przyszłość i przedstawia monotonię życia naszego malkontenta używając formy czasu przyszłego ciągłego, tj. future continuous.

STRUKTURA

will be + czasownik z końcówką -ing

You’ll be living in a cheap apartment,
You’ll be driving a cheap car.
You’ll sleeping on a sofa bed.

ZASTOSOWANIE

Jest to czas niedokonany, czyli taki, który opisuje czynność trwającą w danym momencie lub powtarzającą się (wielokrotną), np. będę pisać, będę się opalać, będę pracować itd.

ZASTOSOWANIE 1

Czasu Future Continuous używamy do zdarzeń lub czynności, które będą miały miejsce w danym momencie w przyszłości.

This time next week I will be sunbathing in Bali.
(O tej porze w przyszłym tygodniu będę się opalał na Bali).

ZASTOSOWANIE 2

Czasu Future Continuous możemy używać w celu odniesienia się do wydarzeń (często wielokrotnych) wynikających z wcześniejszych ustaleń.

After the operation he won’t be doing any sport for a while.
(Po operacji przez jakiś czas nie będzie uprawiał żadnego sportu).
Next year he will still be teaching you.
(W przyszłym roku nadal będzie was uczył).

ZASTOSOWANIE 3

Mając gorącą prośbę do naszego rozmówcy, możemy podpytać go o jego plany używając czasu Future Continuous.

Will you be using your car tonight? You see, I need it.
(Będziesz dziś wieczorem korzystać z samochodu? Widzisz, potrzebuję go).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne minilekcje z cyklu pół żartem, pół serio.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu