Zabawna historyjka 99

„Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem autentycznych treści, tj. dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przyglądamy się określnikom both, neither, either oraz each, które stosujemy w odniesieniu do dwóch elementów (osób lub rzeczy).

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

REDNECK (offensive) – burak, prostak (pot. pejoratywne)
TOWARD – w kierunku, w stronę
SACK – worek
CHICKEN – kurczak
EQUALLY – równie
SLACK-JAWED – zdumiony
GUESS – zgadywać
SHOOT – wal, mów (zachęcając kogoś do mówienia)
RIGHT – prawidłowo, dobrze
BOTH – oba, jeden i drugi
’EM = THEM – ich, je

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 18 s)

GRAMATYKA

Dzisiaj poszerzamy wiedzę na temat określników, po które sięgamy w odniesieniu do dwóch osób lub przedmiotów.

Spójrzmy na zdanie z tekstu:
If you guess right, I’ll give you both of ’em.
(Jeśli zgadniesz, dam ci je oba).

BOTH = obydwa

Both oznacza obydwa / obydwie itp. i odnosi się do dwóch wcześniej wymienionych elementów.

KONTSRUKCJE Z BOTH
 • both (of) my / the / these + rzeczownik w liczbie mnogiej
  Both of her parents are teachers.
  (Jej rodzice są nauczycielami).
 • both of + zaimek w liczbie mnogiej
  Both of them are teachers.
  (Obydwoje są nauczycielami).
 • (samo) both
  Which dress should I take? Both.
  (Którą sukienkę mam wziąć? Obie.)
 • czasownik posiłkowy + both
  They are both teachers.
  (Oni oboje są nauczycielami).
 • both + czasownik główny
  They both work in primary schools.
  (Oni oboje pracują w szkołach podstawowych).

NEITHER = żaden z dwóch

Neither oznacza żaden z dwóch, czyli ani jeden ani drugi.
WYMOWA❗
– UK /ˈnaɪðə/ lub /ˈniːðə/
– US /ˈniːðər/

KONTSRUKCJE Z NEITHER
 • neither + rzeczownik w liczbie pojedynczej
  Neither parent came to meet the teacher.
  (Żaden z rodziców nie przyszedł na spotkanie z nauczycielem).
 • neither of my / the / these + rzeczownik w liczbie mnogiej
  Neither of my parents has* a sibling.
  (Żaden z moich rodziców nie ma rodzeństwa).
 • neither of + zaimek w liczbie mnogiej
  Neither of them can sing. 
  (Żaden z nich nie potrafi śpiewać).
 • (samo) neither
  Which dress should I take? Neither.
  (Którą sukienkę mam wziąć? Żadną z tych dwóch).

* Zachęcam stosować tutaj czasownik w liczbie pojedynczej, np. is, has etc.

EITHER
– którykolwiek z dwóch (w twierdzeniach)
– żaden z dwóch (w przeczeniach)

Either w zdaniach twierdzących oznacza którykolwiek z dwóch, obojętnie który.
Natomiast w zdaniach przeczących either oznacza żaden z dwóch.
I don’t like either of these dresses.
(Nie podoba mi się żadna z tych sukienek).

WYMOWA❗
– UK /ˈaɪðə/ lub /ˈiːðə/
– US /ˈiːðər/

KONSTRUKCJE Z EITHER

 • either + rzeczownik w liczbie pojedynczej
  Saturday or Sunday? Either day is OK.
  (W sobotę czy niedzielę? Każdy z tych dni jest OK).
 • either of my / the / these + rzeczownik w liczbie mnogiej
  He doesn’t want either of his parents to know he’s lost his job.
  (Nie chce, żeby któryś z jego rodziców wiedział, że stracił pracę).
 • either + zaimek w liczbie mnogiej
  Can either of you tell me where my shoes are?
  (Czy któreś z was może mi powiedzieć, gdzie są moje buty?)
 • (samo) either
  Should I write with a blue or black pen? Either
  (Czy mam pisać niebieskim czy czarnym długopisem? Obojętnie).

EACH = każdy z dwóch lub więcej

Each oznacza każdy z dwóch lub więcej. Przypomnę, że every oznacza każdy z trzech lub więcej.

Porównajmy:
I’m holding a bag in each hand. (every)
(Trzymam w każdej ręce torbę).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu