Zabawna historyjka 60

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie zastosowanie rzeczownika odczasownikowego z końcówką -ing, tzw. gerund.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

AT – na (zdarzeniu)
NEW YEAR’S PARTY – impreza sylwestrowa
TURN TO somebody – zwrócić się do kogoś (z pytaniem lub prośbą)
ASK FOR something – prosić o coś
A SMOKE – fajka (pot. papieros)
THOUGHT – forma przeszła czasownika THINK – myśleć
MADE – forma przeszła czasownika MAKE – robić
RESOLUTION – postanowienie
QUIT (Am.E.) forma przeszła czasownika QUIT– rzucać, przestać
SMOKING – palenie
QUITTING – rzucanie, zaprzestanie
SAY – powiedzieć
REPLY – odpowiadać
GRIN – szeroki uśmiech
IN THE MIDDLE – w trakcie
PHASE – etap
LAUGH – śmiać się
BUYING – kupowanie

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 35 s)

GRAMATYKA

Zarówno w języku angielskim, jak i polskim mamy rzeczowniki odczasownikowe (gerundium / gerund).

W języku polskim rzeczownik taki zakończony jest na:

-anie, np.
malować – malowanie
pływać – pływanie

enie, np.
mnożyć – mnożenie
dzielić – dzielenie

cie, np.
szyć – szycie
myć – mycie

W dzisiejszej anegdotce mamy przykłady angielskich rzeczowników odczasownikowych (gerund), które mają końcówkę -ing:
smoking (palenie)
quitting (rzucanie)
buying (kupowanie).

W jednym z wcześniejszych wpisów znajdziesz listę czasowników, po których występuje gerund oraz zasady dopisywania końcówki – ing.

Dzisiaj chciałabym pokazać trzy zastosowania rzeczownika odczasownikowego z końcówką -ing.

ZASTOSOWANIE 1

Rzeczownik odczasownikowy (gerund) może pełnić funkcję podmiotu zdania, np.

Smoking is not allowed in the building.
(Palenie jest zabronione w budynku).
Reading bores me.
(Czytanie mnie nudzi).

ZASTOSOWANIE 2

Rzeczownik odczasownikowy (gerund) występuje po przyimkach (np. of, about, with etc.)

I’m tired of watching television.
(Mam dość oglądania telewizji).
He is thinking about becoming an actor.
(On myśli o zostaniu aktorem).

ZASTOSOWANIE 3

Rzeczownik odczasownikowy (gerund) występuje po czasownikach złożonych – phrasal verb (np. give up, keep on etc.)

Why don’t you give up smoking?
(Dlaczego nie rzucisz palenia?)
You have to keep on trying.
(Musisz próbować dalej).

Podoba Ci się taka forma nauki na wesoło? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio?

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu