Zabawna historyjka 91

Krótka zabawna anegdotka wywołująca uśmiech na naszych twarzach jest nie tylko przyjemną formą nauki, ale również bardzo skuteczną. Dzięki śmiesznym historyjkom możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy.

Pół żartem, pół serio to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiejsza krótka historyjka może pomóc nie tylko wzbogacać słownictwo, ale również powtórzyć 3 konstrukcje, po które sięgamy mówiąc o nawykach, tj. used to, be used to oraz get used to.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

OBSTETRICIAN – położnik
UNUSUAL – niezwykły
LABOUR – poród
DELIVERY – poród (urodzenie dziecka)
ABDOMEN – brzuch
WHALE – wieloryb
PROCEDURE – procedura, zabieg
REPLY – odpowiedzieć
USED TO BE – kiedyś był

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 17 s)

GRAMATYKA

1.

used to + do something

(zwykł coś robić)

Krótkie przypomnienie konstrukcji zdań z used to.

twierdzeniaprzeczeniapytania
He used to smoke.
(Kiedyś palił).
He didn’t use to smoke.
(On nie palił).
Did he use to smoke?
(Czy zwykł palić?)

Spójrzmy na fragment dzisiejszy anegdotki, w którym mamy użytą tę konstrukcję:

It used to be a dolphin.
(To był kiedyś delfin).

Konstrukcja used to stosowana jest, kiedy mówimy o stanach lub czynnościach, które uległy zmianie i obecnie nie są już aktualne.


Mówiąc o stanach przeszłych – USED TO

Konstrukcję tę stosujemy mówiąc o stanie rzeczy, który uległ zmianie. Used to to konstrukcja, w której możemy stosować czasowniki stanu (stative verbs).

USED TO + czasownik oznaczający stan

He used to be a friend of mine.
(Był kiedyś moim przyjacielem).
That house over there used to belong to my family.

(Tamten dom należał kiedyś do mojej rodziny).
I used to like broccoli when I was younger, but I hate it now.

(Kiedy byłem młodszy, lubiłem brokuły, ale teraz ich nienawidzę).
Didn’t you use to have long hair?
(Nie miałaś kiedyś długich włosów?)

They used to live in the countryside.
(Kiedyś mieszkali na wsi).


Mówiąc o czynnościach przeszłych – USED TO lub WOULD

Mówiąc o powtarzających się czynnościach przeszłych (wyrażonych czasownikami dynamicznymi – dynamic verbs), możemy użyć used to lub would.

USED TO / WOULD* + czasownik oznaczający czynność

* Chcąc użyć would, musimy sprecyzować czas lub okoliczności, w których zachodziła dana sytuacja. Konstrukcję tę często można zauważyć w narracji.

When they worked in the same office, they would often / often used to have coffee together.
(Kiedy pracowali w tym samym biurze, często pili razem kawę).

When my parents were away, my aunt would / used to take care of me.
(Kiedy nie było moich rodziców, ciocia się mną zajmowała).

Nie podając czasu możemy użyć jedynie used to.

Did you use to work with her?
(would)
(Pracowałeś kiedyś z nią?)


2.

be used to + (doing) + something

być przyzwyczajonym do (robienia) czegoś

Zwrot be used to (doing) something możemy zastosować zarówno w czasie przeszłym, jak i teraźniejszym, a odmianie podlega jedynie czasownik BE.

BE USED TO + (DOING) + SOMETHING

She is used to driving a sports car.
(Jest przyzwyczajona do jazdy sportowym samochodem).
She was used to driving a sports car.
(Była przyzwyczajona do jazdy sportowym samochodem).

3.

get used to + (doing) + something

przyzwyczaić się do (robienia) czegoś

Angielskim odpowiednikiem czasownika „przyzwyczaić się do (robienia) czegoś” jest zwrot „get used to (doing) something” – również może wystąpić w różnych czasach, a odmianie podlega czasownik GET.

GET USED TO + (DOING) + SOMETHING

She got used to driving a sports car.
(Przyzwyczaiła się do jazdy sportowym samochodem).
She
is getting used to driving a sports car.
(Przyzwyczaja się do jazdy sportowym samochodem).
She will get used to driving a sports car.
(Przyzwyczai się do jazdy sportowym autem).


Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”. 

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu