Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z rzeczownikiem PIES

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich kolokacji ze słowem pies. Ponadto, sprawdzimy, czy znasz polski odpowiednik angielskiego powiedzenia „You can’t teach an old dog new tricks” oraz idiomu „dogs days”.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

9 polskich „psich” kolokacji

1. schodzić na psy (pot.) – go to the dogs
(tracić dotychczasową pozycję, renomę lub status)
After my father retired, the business went to the dogs.
(Po przejściu mojego ojca na emeryturę, interes zszedł na psy).

2. wieszać psy na kimś (pot.) bad-mouth somebody
(ktoś bardzo źle się o kimś lub o czymś wyraża)
Why are you always bad-mouthing your mother-in-law?
(Dlaczego zawsze wieszasz psy na swojej teściowej?
)

3. żyć jak pies z kotem – fight like cat and dog lub fight like cats and dogs
(kłócić się i nie lubić się z kimś)
As kids they used to fight like cat and dog.
(Jako dzieci żyli jak kot i pies).

4. tu jest pies pogrzebany – there’s the rub
(na tym polega trudność; sęk w tym)
You won’t get a job unless you have experience, but there’s the rub, you can’t get experience unless you have a job.
(Nie dostaniesz pracy, jeśli nie masz doświadczenia, a – tu jest pies pogrzebany – nie można zdobyć doświadczenia, jeśli nie ma się pracy).

5. pieski żywot – a dog’s life
(życie nędzne, pełne wyrzeczeń i trudności)
He’s been leading a dog’s life since he was fired from the job.
(Prowadzi pieskie życie, odkąd został zwolniony z pracy).

6. ni pies, ni wydra – neither fish nor fowl (fowl = drób)
(bez wyraźnych cech)
The hovercraft is neither fish nor fowl.
(Poduszkowiec to taki ni pies, ni wydra).

7. pies ogrodnika – a dog in the manger
(ktoś, kto „sam nie zje i drugiemu nie da”)
I asked my neighbor for the fence posts he had left over, but, like a dog in the manger, he threw them out rather than give them to me.
(Poprosiłem mojego sąsiada o słupki ogrodzeniowe, które mu zostały, ale jak pies ogrodnika, wyrzucił je, zamiast mi je dać).

8. Tfu, na psa urok! – touch wood (UK) lub knock on wood (US)
(inaczej odpukać w niemalowane drewno – czyniąc zadość przesądowi zapukać kilka razy w nie malowaną część drewnianego sprzętu, co ma zapobiec niepożądanej a możliwej sytuacji)
If anything happened to you – touch wood – who would you call?
(Gdyby cokolwiek Ci się przytrafiło – tfu, na psa urok -do kogo byś zadzwonił?)

9. Dobry piesek. – There’s a good dog.
(chwaląc swojego psa za właściwe zachowanie)
Sit, Axel. There’s a good dog!
(Alex! Siad. Dobry piesek.)

ZESTAWIENIE

2 angielskie idiomy z DOG

1. You can’t teach an old dog new tricks. – Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz.
(bardzo trudno jest nauczyć kogoś nowych umiejętności lub zmienić jego nawyki)
Do you think it’s true that you can’t teach an old dog new tricks?
(Myślisz, że to prawda, że
starego psa nowych sztuczek nie nauczysz?)

2. dog days – kanikuła (upał lub wakacje)
These sweltering dog days just won’t let up.
(Ten duszny upał nie chce zelżeć).

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 28 s)

Poznaj również kilka kocich wyrażeń.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu