Kiedy rise, a kiedy raise? Sprawdź, czy poprawnie stosujesz te wyrazy. EFL Angielski online z LOIP.

Kiedy RISE, a kiedy RAISE.

RISE i RAISE to takie dwa słówka, które potrafią przyprawić nas o lekki ból głowy. Dzisiaj chciałabym przypomnieć różnice pomiędzy nimi. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz te wyrazy.

WYMOWA

Pamiętajmy, w tych wyrazach piszemy s, ale mówimy z:

rise [raɪz] – rose [rəʊz]- risen [rɪzən]
raise [r
eɪz] – raised  [reɪzd] – raised [reɪzd]

ODTWÓRZ NAGRANIE

RISE & RAISE = czasowniki

RISE (wzrastać, wznosić się) to czasownik nieprzechodni, czyli taki po którym nie mamy dopełnienia. Możemy po nim śmiało postawić kropkę, np.
The Sun rises.
(Słońce wschodzi).
The price rose.
(Cena wzrosła).

UWAGA: czasownik RISE jest nieregularny:
rise – rose – risen

RAISE (wznosić, podnosić) to czasownik przechodni, stąd wymaga dopełnienia. Tutaj musimy podać “coś”, co jest podnoszone.
He raised his hand.
(Podniósł rękę).
He raised the price.
(Podniósł tę cenę).

Kiedy RISE , a kiedy RAISE? Sprawdź, czy poprawnie stosujesz te czasowniki. EFL Angielski z LOIP.

RISE = rzeczownik

RISE (RAISE) = wzrost, zwiększenie, wzniesienie, np.:

There has been a huge rise of unemployment recently.
(Ostatnio nastąpił ogromny wzrost bezrobocia).

RISE & RAISE = podwyżka

RISE – Br.E., tj. występuje w brytyjskiej odmianie języka angielskiego
RAISE – Am.E., tj. występuje w amerykańskiej odmianie
(raise = amerykański)
The boss gave him a rise. (Br.E.)
The boss gave him a raise. (Am.E.)
(Szef dał mu podwyżkę).


PAMIĘTAJMY
Rzeczownik RAISE ma tylko jedno znaczenie, tj. podwyżka (Am.E.).
Natomiast RISE ma wiele znaczeń, tj. podwyżka (Br.E.), wzrost, zwiększenie, wzniesienie.

Sprawdź, jak pomagam “ogarnąć” lie i lay.