Poznaj angielskie odpowiedniki kilku polskich kolokacji z rzeczownikiem "czas". EFL Angielski z LOIP.

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z rzeczownikiem CZAS

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się 20 angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń i zwrotów z rzeczownikiem czas. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje. Artykuł został wzbogacony kartą Premium, która pomoże nam utrwalić poniżej omówione idiomy.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

10 wyrażeń z rzeczownikiem czas

1. wyścig z czasema race against time
(ogół usilnych starań, by zrobić coś jak najszybciej, bo upływ czasu działa na niekorzyść)
np. The pilot then began a desperate race against time to land the plane before it ran out of fuel
(Pilot rozpoczął desperacki wyścig z czasem, by wylądować samolotem, zanim zabrakło mu paliwa).

2. z czasemover / with time
(po upływie jakiegoś czasu)
np. These symptoms will start to get better with time.
(Z czasem objawy te zaczną się poprawiać).

3. przed czasem – early lub ahead of time / schedule
np. The bus was 5 minutes early.
(Autobus był 5 minut przed czasem).

His term paper isn’t due until next week, but he finished it ahead of time.
(Swoją pracę semestralną miał oddać dopiero w przyszłym tygodniu, ale skończył ją przed czasem).

4. najwyższy czas –  high time
(używane do zakomunikowania, że nie można już zwlekać z wykonaniem czynności )
np. It’s high time you got a job.   
(Najwyższy czas, żebyś dostał pracę).

5. na czas / o czasie – on time
(punktualnie, nie wcześniej i nie później)
np. The flight to London arrived right on time.
(Lot do Londynu dotarł dokładnie o czasie).

6. wszystko w swoim czasie all in good time
(we właściwym momencie)
np. „When are we going to open the presents?” „Be patient. All in good time.
(„Kiedy otworzymy prezenty?” „Bądźcie cierpliwi. Wszystko w swoim czasie).

7. po wsze czasy for all eternity
(tak, że będzie to trwało lub działo się zawsze)
np.  I want you by my side for all eternity.
(Chcę cię u mego boku po wsze czasy).

8. kwestia czasu  –  a matter of time
(coś na pewno prędzej czy później nastąpi)
np. You’ll learn how to do it eventually – it’s only a matter of time.
(W końcu nauczysz się to robić – to tylko kwestia czasu).

9. strata czasu – a waste of time
np. The meeting was a complete waste of time.
(Spotkanie było całkowitą stratą czasu).

10. Koniec czasu! – Time’s up!
(koniec czasu przeznaczonego na coś takiego jak konkurs lub egzamin)
np. OK, everyone, time’s up!
(Dobra, koniec czasu!)

ZESTAWIENIE WYRAŻEŃ

10 zwrotów z rzeczownikiem czas

1.  czas (szybko) lecitime flies fast
(okres czasu zdaje się mijać bardzo szybko)
np. Is Alice eight already? How time flies!
(Alicja ma już 8 lat? Ależ ten czas leci!)

2. zabijać czas –  kill time
(robić coś, żeby czas szybciej mijał i żeby się nie nudzić)
np. I need to find something to kill time while I’m waiting for you.
(Muszę znaleźć coś, żeby zabić czas, kiedy na ciebie czekam).

3. grać na czas play for time 
(celowo zwlekać z rozpoczęciem czynności lub podjęciem jakiejś decyzji albo działania)
np. Stop playing for time and give us an answer.
(Przestań grać na czas i daj nam odpowiedź).

4. zyskać na czasie  – gain time
(uzyskiwać więcej czasu na coś, zwlekając z rozpoczęciem kolejnej czynności lub odwlekając decyzję)
np. „Well, let me see,” he said slowly, trying to gain time before answering the question.
(„Cóż, niech się przyjrzę,” powiedział powoli, próbując zyskać na czasie, zanim odpowiedział na pytanie).

5. ścigać się z czasem – race against time 
(starać się zrobić coś jak najszybciej, żeby zdążyć zrobić to, co musi zostać zrobione)
np. Mark was racing against time to complete the work by Friday.
(Mark ścigał się z czasem, aby zakończyć prace do piątku).

6. nie ma czasu do straceniathere’s no time to lose
(używane, kiedy musimy zrobić coś szybko, ponieważ jest bardzo mało czasu)
np. Hurry! There’s no time to lose.
(Pośpiesz się! Nie ma czasu do stracenia!)

7. czas działa na czyjąś korzyść  – time is on one’s side
(czyjaś sytuacja poprawia się wraz z upływem czasu)
np. I am convinced that time is on our side, but we do not have it too much.
(Jestem przekonany, że czas działa na naszą korzyść, ale nie mamy go zbyt dużo).

8. czas leczy rany  – time heals (all wounds)
(upływający czas łagodzi bolesne przeżycia, pozwala o nich zapomnieć)
np. They say time heals all wounds.
(Mówią, że czas leczy rany).

9. czas stanął w miejscu – time stood still
(odnosi się wrażenie ciągłego trwania jakiejś chwili, tak, jakby przestawały zachodzić jakiekolwiek zmiany)
np. I saw the car coming straight towards me, and for a moment time stood still.
(Zobaczyłem, że samochód zbliża się prosto do mnie i przez chwilę czas stanął w miejscu). 

10. przetrwać próbę czasu stand the test of time
(coś nie traci swej wartości, znaczenia, trwałości lub aktualności mimo upływu czasu)
np. Their great love did not stand the test of time.
(Ich wielka miłość nie przetrwała próby czasu).

ZESTAWIENIE ZWROTÓW

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Oto inny wpis poświęcony kolokacjom, ale tym razem z rzeczownikiem głowa.