Zabawna historyjka 88


“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przyglądamy się przymiotnikowi other – jego różnym znaczeniom (m.in. „inne„, „pozostałe„, „drugi„) i konstrukcjom, w których występuje.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

COLLEAGUE – kolega z pracy
SUDDENLY– nagle
ARMED – uzbrojony
ROBBER – złodziej (np. napadający na bank)
BURST – wskakiwać
TELLER (US) – kasjer w banku (UK – bank clerk)
THE OTHER – drugi
LINE somebody UP – ustawiać kogoś w szeregu
AGAINST a wall – pod ścianą / przy ścianie
PROCEED – przystępować, zaczynać coś robić
VALUABLES (plural) – kosztowności
SHOVE – wsadzić, wpakować
THE LATTER – ten drugi (z wymienionych osób lub rzeczy)
OWE – być dłużnym

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 24 s)

GRAMATYKA

Dzisiaj chciałabym przypomnieć konstrukcje, w których stosujemy other.

Spójrzmy na fragmenty dzisiejszej anegdotki: 
The other (robber) lines the customers up against a wall.
(Drugi (rabuś) ustawia klientów pod ścianą).
He proceeds to take wallets, watches and other valuables.
(Zaczyna zbierać portfele, zegarki i inne kosztowności).


OTHER = inne (nie te, o których mowa)

OTHER + rzeczownik  w l. mnogiej
I have other problems.
(Mam inne problemy).


THE OTHER = pozostałe

THE* OTHER + rzeczownik w l. mnogiej
He’s much brighter than all the other children in his class.
(Jest dużo bardziej bystry niż wszystkie pozostałe dzieci w jego klasie).

* lub inny określnik, np. my other friends, those other things


THE OTHER = drugi (z dwóch)

THE* OTHER + rzeczownik w l. pojedynczej
I can’t find my other shoe.
(Nie mogę znaleźć mojego drugiego buta).

* lub inny określnik, np. my other son


LICZEBNIK + OTHER = jeszcze … (inny / inne)

LICZEBNIK + OTHER + rzeczownik
There are two other problems.
(Są jeszcze dwa (inne) problemy).

There’s one other thing we need to discuss before we finish.
(Jest jeszcze jedna (inna) sprawa, którą musimy omówić, zanim skończymy).

ZESTAWIENIE

6 wyrażeń z OTHER

in other words – innymi słowy

on the other hand – z drugiej strony

the other way round – na odwrót

each other – siebie nawzajem

every other + day / weekend / month – co drugi dzień / weekend / miesiąc

some other time – kiedy indziej

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu