Angielskie tłumaczenia 10 polskich kolokacji z rzeczownikiem PALEC

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich kolokacji ze słowem palec.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

10 kolokacji z rzeczownikiem PALEC

1. palcem nie kiwnąć – not to lift a finger
(nie zdobywać się na najmniejszy wysiłek, żeby coś zrobić w jakiejś sprawie)
He didn’t lift a finger to help with the housework.
(Palcem nie kiwnął przy pracach domowych).

2. pokazać komuś środkowy palec – give somebody the finger
(wykonać ów obraźliwy gest)
He gave them the finger.
(Pokazał im środkowy palec).

3. przeciekać komuś przez palce – let something slip through your fingers
(nie wykorzystać czegoś należycie)
Don’t let a chance like that slip through your fingers!
(Nie pozwól, aby taka szansa przeciekła Ci przez palce!)

4. chodzić na palcach (paluszkach) wokół kogoś – tiptoe around somebody lub walk on eggshells around somebody
(postępować z kimś ostrożnie lub przymilać się do kogoś)
I have to tiptoe around his new girlfriend.
(Muszę chodzić na palcach wokół jego nowej dziewczyny).

5. policzyć coś na palcach jednej ręki – (I / you can) count something on the fingers of one hand
(czegoś jest bardzo mało)
The number of burglaries in my neighborhood can be counted on the fingers of one hand.
(Liczbę włamań w mojej okolicy można policzyć na palcach jednej ręki).

6. pogrozić komuś palcem – wag your finger at somebody
(uświadomić komuś, że zachowanie tej osoby jest nieodpowiednie lub nieakceptowane)
He wagged his finger at the two boys.
(Pogroził tym dwóm chłopcom palcem).

7. owinąć sobie kogoś wokół małego palca – wrap somebody around your little finger
(podporządkować sobie kogoś)
She has wrapped him around her little finger.
(Owinęła go sobie wokół małego palca).

8. mieć coś w małym palcu – have something at your fingertips*
(znać się lub umieć coś doskonale)
He has the history of Rome at his fingertips.
(Historię Rzymu ma w małym palcu).

* at your fingertips oznacza również „w zasięgu ręki

9. wyssany z palca – made-up
(zmyślony)
This sounds like a made-up story.
(Brzmi, jak historia wyssana z palca).

10. sam jak palec – all alone
(zupełnie sam)
She was all alone in a dark forest.
(Była sama jak palec w ciemnym lesie).

PODSUMOWANIE

Kolokacje z rzeczownikiem palec- LOIP angielski online

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 25 s)

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

Zwróćmy uwagę na różnicę miedzy językiem polskim a angielskim, którą zauważamy mówiąc o częściach ciała.

Ona myje włosy – She is washing her hair.
Boli mnie noga. – My leg hurts.

Otóż w języku angielskim często musimy zastosować formę dzierżawczą (my, your, his etc) mówiąc o częściach ciała. W utartych zwrotach ta zasada nie obowiązuje, dlatego powiemy not lift a finger czy give somebody the finger.

Sprawdź cykl minikursów „Zerwij z błędami” przygotowany dla osób dbających o poprawność językową. Dowiedz się, jakie błędy najczęściej popełniamy sięgając po polskie zasady i elementy w produkcji języka angielskiego.

Doskonalisz słownictwo? Poznaj angielskie odpowiedniki kilku polskich zwrotów z rzeczownikiem nos.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu