Zabawna historyjka 103

„Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem autentycznych treści, tj. dowcipów (jokes).

Oto kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj krótka powtórka wiadomości na temat konstrukcji there + be.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

GHOST – duch
WAITING ROOM – poczekalnia
TELL somebody – powiedzieć komuś
SEE – widzieć
SEE patients – przyjmować pacjentów

GRAMATYKA

Konstrukcja there + be jest jedną z pierwszych, którą poznajemy na lekcjach angielskiego. Nadal jednak potrafi sprawić kłopoty, dlatego postanowiłam poświęcić jej trochę uwagi.

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:

There’s a ghost in the waiting room.
(W poczekalni jest duch).

1. Zauważmy, że nie tłumaczymy zaimka „there”, który nazywany jest pustym podmiotem (dummy / empty subject).

There’s one small problem
(Jest jeden mały problem).

2. W tej konstrukcji zasadniczo występują rzeczowniki „nieokreślone„, tj. poprzedzone rodzajnikiem a / an, some, any, no lub bez rodzajnika.

There’s a ghost in the waiting room.
(W poczekalni jest duch).

Wyjątek stanowi sytuacja, w której chcemy wymienić konkretną osobę lub rzecz (wtedy z the), która stanowi rozwiązanie w danej sytuacji.

„Who could help us?” „Well, there’s Steve.”
(„Kto mógłby nam pomóc?” „Cóż, jest Steve.”)

3. Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, podmiot z orzeczeniem często występują w związku zgody (subject verb agreement). Przyjrzyjmy się przykładom:

His car is red.
(Jego samochód jest czerwony.)

car – podmiot w liczbie pojedynczej
is – orzeczenie w liczbie pojedynczej

Their cars are black.
(Ich samochody są czerwone)
.

cars – podmiot w liczbie mnogiej
are – orzeczenie w liczbie mnogiej

Podobnie rzecz się ma i w tym przypadku.

There IS + rzeczownik w l. poj.

There is a ghost in the attic.
(Na strychu jest duch).

There ARE + rzeczownik w l. mn.

There are ghosts in the attic.
(Na strychu są duchy).

4. W zdaniach, w których mamy ciąg rzeczowników, obowiązuje poniższa zasada, tj. ARE niezależnie od liczby rzeczownika X.

There ARE + rzeczownik X and rzeczownik Y itd.

Warto wspomnieć, że w mowie potocznej wielu rodzimych użytkowników języka angielskiego zastosuje tutaj zasadę związku zgody orzeczenia z rzeczownikiem X.

There IS* + rzeczownik w l. poj. and rzeczownik itd.
There ARE + rzeczownik w l. mn. and rzeczownik itd.

There is* one table and two chairs in the dining room.
(W jadalni jest jeden stół i dwa krzesła).

* Jednakże, na karcie egzaminacyjnej proszę tutaj zastosować zasadę There ARE X and Y.

5. Pamiętajmy odmienić czasownik be w odpowiednim czasie lub konstrukcji.

There was a ghost in the hotel.
(W hotelu był duch).

Has there been an accident?
(Czy zdarzył się wypadek?)

There must be a ghost in the house.
(W tym domu musi być duch).

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Ćwiczenia komunikacyjne

z konstrukcją there is / there are

(rozwijające sprawność mówienia i nastawione na wykształcenie płynności i skuteczności wypowiedzi).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.