Poznaj angielskie odpowiedniki kilku polskich wyrażeń z przyimkiem BEZ, np. bez trudu, bez słowa, bez szwanku i inne

Angielskie tłumaczenia polskich wyrażeń z przyimkiem BEZ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń z przyimkiem BEZ . Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

12 wyrażeń z przyimkiem BEZ

1. bez wątpienia – without question lub without (a) doubt
(na pewno)
Marilyn was, without question, a very beautiful woman.
(Marilyn była bez wątpienia bardzo piękną kobietą).

2. bez wyjątku – without exception
(nie pomijając niczego lub nikogo)
Without exception, all the children were well behaved.
(Bez wyjątku wszystkie dzieci były grzeczne).

3. bez pytania without asking
(nie zadając pytania o pozwolenie)
You can’t just come in and take my stuff without asking.
(Nie możesz po prostu wejść i brać moich rzeczy bez pytania).

4. bez słowa – without (saying) a word
(bez spodziewanego wyjaśnienia lub pozdrowienia)
He left without a word.
(Wyszedł bez słowa).

5. bez urazy – no offence
(używane w sytuacji, gdy mówiący chce uprzedzić, że intencją jego wypowiedzi nie jest obrażenie lub skrytykowanie słuchacza)
No offense, but if that is the case, then I want my money back.
(Bez urazy, ale jeśli tak jest, to chcę odzyskać moje pieniądze).

6. bez komentarza – no comment
(kiedy ktoś nie chce wyrazić swojej krytycznej opinii w sprawie, o której mowa, milcząco okazując dezaprobatę)
Nice try, but no comment.
(Niezła próba, ale bez komentarza).

7. Bez przesady. Come on. lub Don’t exaggerate.
(nadawca mówi, że to, co zostało powiedziane, to za dużo i nie stanowi to dokładnego odzwierciedlenia tego, jak jest)
Oh, come on. The exam wasn’t so bad.
(Bez przesady. Egzamin nie był taki zły).

8. bez (wyraźnego) powodu – for no (apparent) reason
(bezpodstawnie)
These things don’t happen for no reason.
(Te rzeczy nie zdarzają się bez powodu).

9. bez różnicy (komuś) – It’s all the same (to sb)
(używamy, kiedy to, o czym mowa, jest dla nas obojętne)
He can stay or go, it’s all the same to me.
(Może zostać albo odejść, dla mnie to bez różnicy).

10. bez końca – endlessly
(bardzo długo)
The men talked endlessly about politics.
(Ci mężczyźni rozmawiali bez końca o polityce).

11. bez trudu – easily
(z łatwością)
I’ll easily finish the report by Friday.
(Bez trudu skończę raport do piątku).

12. bez szwanku unscathed lub unharmed
(nie doznając obrażeń)
Most of the passengers escaped from the plane unscathed.
(Większość pasażerów wyszła z samolotu bez szwanku).

PODSUMOWANIE

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu