Angielskie tłumaczenia 10 polskich idiomów z rzeczownikiem OGIEŃ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich kolokacji ze słowem ogień. Ucząc się tych wyrażeń, zwróćmy uwagę na rodzajnik poprzedzający rzeczownik fire, czasem mamy a fire, czasem the fire, a czasem brak rodzajnika. Przypomnę również 2 angielskie idiomy ze słowem fire, których znaczenie jest dość zaskakujące. Jeden z nich to odpowiednik polskiego wyrażenia „z deszczu pod rynnę”.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

10 polskich idiomów z OGNIEM

1. stanąć w ogniu lub stanąć w płomieniach – catch fire lub catch on fire (Am.E.)
(zacząć się gwałtownie palić)
A lantern was knocked over and the barn caught fire.
(Latarnia została przewrócona i stodoła stanęła w ogniu).

2. ugasić ogień – put out a fire lub extinguish a fire
Firemen successfully put out the fire.
(Strażacy z powodzeniem ugasili pożar).

3. igrać z ogniem – play with fire
(świadomie narażać się na niebezpieczeństwo)
Are you dating the boss’s daughter?! You are playing with fire.
(Umawiasz się z córką szefa?! Igrasz z ogniem).

4. skoczyć za kimś w ogień – go through fire and water for somebody
(być gotowym zrobić wszystko dla kogoś)
She would go through fire and water for her children.
(Skoczyłaby w ogień za swoimi dziećmi).

5. (iść) na pierwszy ogień – (go) first
(być pierwszym, który zostaje poddany jakiemuś działaniu)
Andrew Back will go first because the alphabetical order applies.
(Na pierwszy ogień pójdzie Andrew Back, ponieważ obowiązuje kolejność alfabetyczna).

6. nie ma dymu bez ognia – there’s no smoke without fire (Br.E.) lub where there’s smoke, there’s fire (Am.E.)
(nic nie dzieje się bez jakiejś przyczyny)
He says the accusations are not true, but there’s no smoke without fire.
(On mówi, że oskarżenia nie są prawdziwe, ale nie ma dymu bez ognia).

7. dolewać oliwy do ognia – add fuel to the fire
(podsycać trwający już spór lub konflikt)
I will not comment on this, I do not want to add fuel to the fire.
(Nie będę tego komentował, nie chcę dolewać oliwy do ognia).

8. upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – kill two birds with one stone
(osiągnąć dwa cele przy jednej okazji)
I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the drugstore.
(Upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu i odebrałem dzieci po drodze do apteki).

9. Ma pan ognia? (pot.) Have you got a light?
(prośba o coś, co wytworzy płomień, np. o zapałkę lub zapalniczkę)

10. Ognia! – Fire!
(rozkaz strzelania)

ZESTAWIENIE

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 23 s)

2 angielskie idiomy z FIRE

1. get on like a house on fire – błyskawicznie się zaprzyjaźnić i świetnie się dogadywać lub przypaść sobie do serca
I was worried that I wouldn’t like her but in fact we’re getting on like a house on fire.
(Martwiłem się, że jej nie polubię, ale tak naprawdę świetnie się dogadujemy).

2. (go / get / jump) out of the frying pan into the fire – z deszczu pod rynnę
(ktoś znajduje się w sytuacji równie złej lub nawet jeszcze gorszej niż ta, w której znajdował się poprzednio)
His first marriage was unhappy, but his second was even more unhappy – it was a real case of out of the frying pan into the fire.
(Jego pierwsze małżeństwo było nieszczęśliwe, ale drugie było jeszcze bardziej nieszczęśliwe – to był prawdziwy przypadek z deszczu pod rynnę).

A znasz te 20 idiomów z rzeczownikiem ręka?

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu