Angielskie tłumaczenia 11 polskich wyrażeń z rzeczownikami TWARZ oraz MINA

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowami twarz i mina.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

9 kolokacji z rzeczownikiem TWARZ

1. stracić twarz – lose face
(wydać się komuś słabym, niemądrym i w konsekwencji stracić czyiś szacunek)
He couldn’t afford to lose face.
(Nie mógł sobie pozwolić na utratę twarzy).

2. zachować twarz – save face
(zachowywać się w taki sposób, aby zachować swoją reputację i uniknąć utraty szacunku)
We said he was leaving to let him save face, but actually we had fired him.
(Powiedzieliśmy, że odchodzi, aby pozwolić mu zachować twarz, ale tak naprawdę go zwolniliśmy).

3. zachować kamienną twarz – keep a straight face
(zachować powagę)
She tried to keep a straight face, but in the end she just couldn’t help laughing.
(Próbowała zachować kamienną twarz, ale w końcu nie mogła się powstrzymać od śmiechu).

4. śmiać się komuś w twarz – laugh in somebody’s face
(traktować kogoś bez odpowiedniej powagi i szacunku)
He would laugh in my face if I suggested her for the post.
(Zaśmiałby mi się w twarz, gdybym zaproponował ją na to stanowisko).

5. wypisane na twarzy (lub na czole)written all over your face
(coś jest bardzo widoczne w zachowaniu lub wyglądzie zewnętrznym danej osoby)
I know you’re lying – it’s written all over your face.
(Wiem, że kłamiesz – masz to wypisane na twarzy).

6. twarzą w twarz – face to face
(osobiście, spotykając się, widząc się z kimś)
They’ve spoken on the phone but never face to face.
(Rozmawiali przez telefon, ale nigdy twarzą w twarz).

7. nowa twarz – a new face
(osoba nowa w danym miejscu, środowisku itp.)
There are a few new faces in class this year.
(W tym roku w klasie jest kilka nowych twarzy).

8. znajoma twarz – familiar face
(osoba, którą kojarzymy z widzenia, ale nie wiemy o niej wiele)
I must say I am thrilled to see so many familiar faces.
(Muszę powiedzieć, że jestem podekscytowany widząc tak wiele znajomych twarzy).

9. Kurza twarz! (eufemizm wulgarnego słowa k …) – Oh, fudge! (zamiast wulgarnego f…) (fudge = karmelowa masa, coś a la nasz krówka)
(przekleństwo)
When the teacher exclaimed „Oh, fudge”, every student in the room knew exactly what he meant.
(Kiedy nauczyciel wykrzyknął „Kurza twarz”, każdy uczeń w sali wiedział dokładnie, co miał na myśli).

2 kolokacje z rzeczownikiem MINA

10. smutna mina – long face
(wyraz twarzy świadczący o tym, że ktoś odczuwa smutek)
Why the long face?
(Skąd ta smutna mina?)

11. stroić miny – make faces lub pull faces
(ukazać emocje lub nastrój wyrazem twarzy)
Here’s a funny photo of me pulling a face.
(Oto śmieszne zdjęcie, jak ciągnę twarz).

PODSUMOWANIE

Kolokacje_twarz_face_Loip_angielski_polski_online_lekcje_kursy

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 24 s)

Może jeszcze kilka kolokacji? Tutaj znajdziesz wyrażenia z szarym kolorem?

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu