Zabawna historyjka 128

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem żartu (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko poznać nowe słowa czy konstrukcje, ale także wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego. Tym razem przyjrzymy się angielskim słowom work oraz a job, które potrafią sprawić kłopot.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

ONCE – kiedyś
BECOME – zostać (kimś)
ASK – prosić
DEFINE – sprecyzować
STUFF (niepoliczalny) – rzeczy, coś
WHOLE – cały
REACT TO something – reagować na coś
TRULY – naprawdę
LEVEL – poziom
MAKE somebody SCREAM – sprawić, aby ktoś zaczął krzyczeć
HOWL IN PAIN – wyć z bólu
ANGER – złość

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 21s)

GRAMATYKA

WORK jako „pracować”
– czasownik –


Spójrzmy na fragment dzisiejszy anegdotki, w którym mamy użyty czasownik work:

He now works for Microsoft, writing error messages.
(Teraz pracuje dla Microsoftu, pisząc komunikaty o błędach).


Musimy być czujni przy doborze przyimków.

 • work for + kogoś lub jakiejś firmy (np. He works for an engineering company.)
 • work for ⚠️ + nazwa firmy (np. He works for Microsoft.)
 • work in /at + placówka (np. He works in/at the factory/grocery.)
 • work in + dział (np. He works in HR.)
 • work in + branża (np. He works in education.)
 • work as + stanowisko (np. He works as an editor.)

WORK jako „praca”
– rzeczownik niepoliczalny –


🏢 work (rzeczownik niepoliczalny: works), czyli miejsce, w którym wykonuje się pracę zarobkową

 • be at work – być w pracy
 • go to work – iść do pracy
 • friends from work – znajomi z pracy
 • be late for work – spóźnić się do pracy

✍🏻 work (rzeczownik niepoliczalny: works), czyli systematyczne wykonywanie określonych czynności, często w celach zarobkowych

 • after work – po pracy
 • before work – przed pracą
 • start / finish work – rozpocząć / zakończyć pracę
 • returned to work / go back to work – wrócić do pracy

📋 work (rzeczownik niepoliczalny: works), czyli coś co musimy zrobić

 • a lot of work to do – dużo pracy do zrobienia
 • bring / take work home – przynieść / zabrać pracę do domu

WORK jako „dzieło”
– rzeczownik policzalny –


🖼️ 📚 work (rzeczownik policzalny: one work, two works) – dzieło

 • a work of art/literature – dzieło sztuki/literatury
 • works of art – dzieła sztuki

JOB jako „posada/zatrudnienie*” i „zlecenie”
– rzeczownik policzalny –

👨‍💼 👷 A job (rzeczownik policzalny: one job, two jobs) – zajęcie, za które dostaje się pieniądze.

 • have / get / quit a job – mieć / dostać / rzucić pracę
 • apply for a job – ubiegać się o pracę
 • a full-time / part-time job – praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin
 • a permanent / temporary job – stała praca / tymczasowa praca

* W tym znaczeniu job oraz work są często zamienne np. look for work lub look for a job, manual work lub a manual job. Musimy pamiętać o tym, że rzeczownik „work” jest niepoliczalny, a „job” jest policzalny.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.