Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z rzeczownikiem SŁOWO. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje. LOIP angielski online.

Zwroty ze SŁOWEM

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z rzeczownikiem SŁOWO. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

14 kolokacji z rzeczownikiem SŁOWO

1. Szkoda słów – save your breath lub Don’t waste your breath.
(używane w sytuacji, gdy nie warto o czymś rozmawiać, bo i tak niczego to nie zmieni)
Save your breath. He won’t listen.
(Szkoda słów. On nie chce słuchać).

2. Brak (mi) słów. – Words fail me.
(z powodu silnych emocji nie potrafię wyrazić słowami tego, co czuję)
Just look at this mess. It’s…Words fail me!
(Spójrz tylko na ten bałagan. To… Brak mi słów!)

3. Słowo daję – I swear. lub Cross my heart.
(używane w sytuacji, gdy mówiący chce podkreślić swoje przekonanie o prawdziwości tego, o czym mówi)
I don’t know anything about what happened, I swear.
(Nic nie wiem o tym, co się stało, słowo daję).

4. Zapamiętaj moje słowa / Wspomnisz moje słowa! – (You) mark my words!
(ktoś przekona się, że będzie tak, jak powiedział mówiący)
He’ll cause trouble – mark my words!
(On sprawi kłopoty – zapamiętaj moje słowa!)

5. słowo w słowo – word for word
(wiernie odtwarzając jakąś wypowiedź)
He asked me to repeat word for word the instructions he’d just given me.
(Poprosił mnie, abym powtórzył słowo w słowo instrukcje, które właśnie mi podał).

6. innymi słowy – in other words
(używane, gdy mówimy o czymś, co zostało powiedziane, w inny i zwykle prostszy sposób)
The tax only affects people on incomes of over $200,000 – in other words, the very rich.
(Podatek dotyczy tylko osób o dochodach powyżej 200 000 USD – innymi słowy bardzo bogatych).

7. dawać słowo – give one’s word
(obiecywać)
He gave his word that he would marry her.
(Dał słowo, że się z nią ożeni).

8. dotrzymać słowa – keep one’s word
(zrobić to, co zostało obiecane)
I said I’d visit him and I will keep my word.
(Powiedziałem, że go odwiedzę i dotrzymam słowa).

9. nie dotrzymać słowa – break one’s word
(nie zrobić, tego, co zostało obiecane)
Tom said he’d help us move, but he broke his word and failed to show.
(Tom powiedział, że pomoże nam się przeprowadzić, ale nie dotrzymał słowa i nie przyszedł).

10. nie pisnąć (ani) słówka – not breathe a word
(zachować coś w tajemnicy)
Don’t breathe a word. It’s supposed to be a surprise.
(Nie piśnij ani słówka. To ma być niespodzianka).

11. szepnąć (dobre) słówko – put in a good word for somebody
(dyskretnie poprzeć kogoś w jakiejś sprawie, rozmawiając z osobą podejmującą decyzje w sprawie, o której mowa)
I got the job because my brother put in a good word for me.
(Dostałam tę pracę, ponieważ mój brat szepnął za mną słówko).

12. zamienić z kimś kilka słów lub zamienić z kimś słówko – have a word with somebody
(porozmawiać przez chwilę)
Could I have a word?
(Czy mógłbym zamienić z tobą słówko?)

13. nie przebierać w słowach – not mince (your) words
(wypowiadać się w sposób dosadny, używając ostrych a nawet wulgarnych słów)
Tom didn’t mince words and told me straight away that I had failed.
(Tom nie przebierał w słowach i od razu powiedział mi, że zawiodłem).

14. nie wierzyć ani jednemu słowu – not believe a word of it
(wątpić w każde słowo)
I’ve heard the story, and I don’t believe a word of it.
(Słyszałem tę historię i nie wierzę ani jednemu słowu).

PODSUMOWANIE

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz słownictwo? Poznaj angielskie odpowiedniki kilku polskich zwrotów z rzeczownikiem głowa.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu