Wanna, gonna i gotta to elementy języka mówionego, które warto przyswoić i stosować na co dzień. Angielski online z LOIP.

Wanna, gonna i gotta

Wannagonna i gotta to elementy języka mówionego, które w formie pisemnej spotkamy jedynie w dialogach, tekstach piosenek lub krótkich wiadomościach. Warto sobie te trzy formy przyswoić, ponieważ są one bardzo często spotykane w swobodnej mowie.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

WANNA = want to

WANNA to skrót wyrażenia want to, czyli chcieć .

wanna + czasownik
wanna stay in tonight. = I want to stay in tonight.
(Chcę zostać w domu dziś wieczorem).
Does he wanna go out tonight? = Does he want to go out tonight? 
(Czy on chce wyjść dziś wieczorem?)

wanna ≠ wants to 

WANNA = want a

I wanna hamburger. = I want a hamburger.
(Do you) Wanna drink? = Do you want a drink?

GONNA = going to

GONNA to skrót wyrażenia going to, który stosujemy mówiąc o swoich zamiarach (mieć zamiar, zamierzać) lub o „pewnej, opartej na dowodach” przyszłości.

gonna + czasownik
I’m not gonna make it. = I’m not going to make it.
(Nie dam rady).
Are you gonna come to the party? = Are you going to come to the party?
(Zamierzasz przyjść na imprezę?)

GOTTA = have got to

GOTTA to skrót wyrażenia have got to*, który oznacza musieć.

gotta + czasownik

We gotta go now. = We have got to go now.
(Musimy już iść).

You gotta be careful. = You have got to be careful.
(Musisz być ostrożny).

* have got to możemy zredukować do ’ve gotta, np. I’ve gotta practise it every day.

gotta ≠ has got to *
* według rodzimych użytkowników języka angielskiego

UWAGA!
Has got to (musieć) stosowane przy 3 os. l. poj. (np.: he, she, it) to:

’s GOTTA = has got to

’s gotta + czasownik
He‘s gotta go home. = He has got to go home.
(On musi iść do domu).
She‘s gotta be back by midnight. = She has got to be back by midnight.
 
(Ona musi wrócić przed północą).

Doskonalisz gramatykę? Sprawdź, jak mówimy po angielsku u Tomka lub u rodziców.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu