Przyimek ruchu PRZEZ ma aż trzy angielskie odpowiedniki, tj. across, through lub over. Sprawdź, kiedy stosujemy który. EFL Angielski z LOIP.

PRZEZ: across, through lub over

Przyimek ruchu PRZEZ ma aż trzy angielskie odpowiedniki, tj. across, through lub over. Sprawdź, kiedy stosujemy który.

ACROSS

 • przez “płaski obszar” postrzegany jako dwuwymiarowy, np.
  across the field – prze pole
 • przez “wodę”
  across the river – przez rzekę
  across the lake – przez jezioro
 • przez “linię”
  across the road – przez ulicę
  across the border – przez granicę

THROUGH

 • przez “obiekt otaczający z wszystkich stron” postrzegany jako trójwymiarowy, np.
  through the forest – przez las
  through the crowd – przez tłum
 • przez “otwór”
  through the window – przez okno
  through the gap – przez szczelinę

OVER

 • przez “wzniesienie” (wchodzimy a następnie schodzimy)
  over the wall – przez mur
  over the hill – przez wzgórze

PODSUMOWANIE

Przyimek ruchu PRZEZ ma aż trzy angielskie odpowiedniki, tj. across, through lub over. Sprawdź, kiedy stosujemy który. Angielski z LOIP.

Tutaj artykuł poświęcony poprawnemu stosowaniu przyimków w pytaniach szczegółowych.