Angielskie tłumaczenia 12 polskich wyrażeń z rzeczownikiem SERCE

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich kolokacji ze słowem serce. Ucząc się tych wyrażeń, zwróćmy uwagę na rodzajnik poprzedzający rzeczownik heart, czasem mamy a heart, czasem the heart, a czasem brak rodzajnika. Przypomnę również 2 angielskie idiomy ze słowem heart, których znaczenie jest dość zaskakujące. Jeden z nich to odpowiednik polskiego wyrażenia „na pamięć”.

Pobierz kartę pracy PREMIUM

12 polskich kolokacji z SERCEM

1. brać coś do serca – take something to heart
(przejmować się)
Don’t take it to heart – she was only joking about your beard.
(Nie bierz tego sobie do serca – tylko żartowała z twojej brody).

2. iść za głosem serca – follow my heart
(kierować się w swoim postępowaniu uczuciami)
His wife is glad he followed his heart rather than his head for once.
(Jego żona się cieszy, że choć raz poszedł za głosem serca, a nie rozumu).

3. wkładać w coś całe serce – put my heart and soul into something
(robić coś z głębokim zaangażowaniem)
You should put your heart and soul into your work.
(Powinieneś wkładać całe swoje serce w swoją pracę).

4. chwycić kogoś za serce – touch my heart
(wzruszyć)
The TV report about the famine touched thousands of people’s hearts.
(Raport telewizyjny o głodzie chwycił za serce tysiące ludzi).

5. nie mieć serca – not have the heart to do something
(nie potrafić komuś czegoś powiedzieć lub czegoś zrobić)
He didn’t have the heart to tell his children they couldn’t keep the puppy.
(Nie miał serca powiedzieć swoim dzieciom, że nie mogą zatrzymać szczeniaka).

6. Miej / Okaż serce! – Have a heart!
(mówiąc komuś, żeby nie był zbyt surowy)
Have a heart! I’ll never get all that done.
(Okaż serce! Nigdy tego wszystkiego nie zrobię).

7. w głębi serca / duszy – deep down lub at heart lub in your heart of hearts
(nie ujawniając głośno tego, co myślimy lub czujemy)
Deep down, he is a caring person.
(W głębi serca jest osobą opiekuńczą).

8. z głębi serca – from the bottom of my heart
(szczerze i prawdziwie)
Thank you from the bottom of my heart.
(Dziękuję z głębi serca).

9. z całego serca / całym sercem – with all my heart
(szczerze i całkowicie)
I wish with all my heart I could believe what you say.
(Z całego serca chciałbym wierzyć w to, co mówisz).

10. z bólem serca – with a heavy heart
(z przykrością, żalem i przejęciem)
With a heavy heart, she turned to wave goodbye.
(Z bólem serca odwróciła się, by pomachać na pożegnanie).

11. z dobroci serca – out of the goodness of my heart
(kierując się życzliwością i bezinteresowną chęcią udzielenia pomocy)
He did it out of the goodness of his heart.
(Zrobił to z dobroci serca).

12. bliskie sercu – close to my heart
(taki, z którym ktoś jest związany uczuciowo)
The president likes our town, a place close to his heart.
(Prezydent lubi nasze miasto, miejsce bliskie jego sercu).

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 33 s)

2 angielskie idiomy z HEART

1. by heart – na pamięć
She has to learn her lines by heart.
(Musi nauczyć się swoich kwestii na pamięć).

2. a change of heart – zmiana zdania / nastawienia
She had a change of heart and decided not to buy cake.
(Zmieniła zdanie i postanowiła nie kupować ciasta).

Poznaj angielskie odpowiedniki 11 polskich wyrażeń z rzeczownikiem noga.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

Oto plik PDF do edycji, który możesz uzupełnić (korzystając np. z bezpłatnej aplikacji Adobe Acrobat Reader), zapisać i przesłać nauczycielowi do sprawdzenia.

KARTA PRACY
(prezentacja & ćwiczenia)

KLUCZ
(odpowiedzi)