Zabawna historyjka 69

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko poznać nowe słowa czy konstrukcje, ale także wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego . Tym razem przyjrzymy się wieloznaczności czasownika modalnego must.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

ESKIMO* – eskimoski
COUPLE ** – para
COME BACK HOME – wracać do domu
FROM – z
PARTY – impreza
ARRIVE – przybywać
ASK – pytać
PUZZLED – zdziwiony, zdezorientowany
OUR – nasze
IGLOO – igloo (także iglu)
REPLY – odpowiadać
MUST – musieć
LEFT – 3. forma czasownika LEAVE – pozostawić
IRON – żelazko
ON – włączony, uruchomiony

* Termin Eskimo uznawany jest za niepoprawny politycznie. Preferowane jest określenie Inuit, czyli Innuita / Innuitka.

** a couple comes (Am.E.),ale a couple come (Br.E)

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 27 s)

GRAMATYKA

Zarównano w języku polskim, jak i w angielskim czasownik musieć ma kilka znaczeń. Spójrzmy na dwa z nich.

WIELOZNACZNOŚĆ

1. musieć z konieczności lub potrzeby (wyrażamy obowiązek)
🠺 Muszę już iść.
🠺 I must be going.
🠺 I 've got to go.

Pamiętasz, kiedy mówimy must, a kiedy have to?

2. musieć według wszelkiego prawdopodobieństwa (wyciągamy wniosek)
🠺 W nocy musiało mocno padać.
🠺 It must have rained heavily last night.
🠺 It had to rain heavily last night.
(inf. Am.E.)

OBSERWACJE – PRZEKONANIA – WNIOSKI

Dzisiaj przyjrzymy się drugiemu znaczeniu, tj.
ktoś / coś musi = jest prawdopodobnym, jest pewnym,
np. Musiałeś o tym słyszeć.

GŁĘBOKIE PRZEKONANIE
CO DO PRZESZŁOŚCI

MUST + HAVE + 3. forma czasownika
(np. must have left, must have rained)

Konstrukcję tę stosujemy, kiedy chcemy wyrazić głębokie przekonanie (wręcz pewność co do słuszności/trafności naszego spostrzeżenia) odnośnie czegoś, co się wydarzyło.

I must have left the iron on.
(Musiałam zostawić włączone żelazko).
Wszystko wskazuje na to, że zostawiłam włączone żelazko.

He must have dialed the wrong number.
(Musiał wybrać zły numer).
Wszystko wskazuje na to, że wybrał zły numer.

GŁĘBOKIE PRZEKONANIE
CO DO TERAŹNIEJSZOŚCI

MUST + BE + czasownik z końcówką -ing
(np. must be working, must be sleeping)

Konstrukcję tę stosujemy, kiedy jesteśmy pewni / przekonani, że jakaś czynność / sytuacja ma teraz miejsce, np.

He must be sleeping.
(Musi teraz spać).
Wszystko wskazuje na to, że on teraz śpi.

He must be freezing out there!
(Musi tam zamarzać).
Wszystko wskazuje na to, że marznie tam.

MUST + czasownik*
(np. must have, be)

Konstrukcję tę stosujemy, kiedy jesteśmy pewni obecnego stanu rzeczy. Tutaj często pojawią się czasowniki statyczne, czyli takie, które nie lubią występować w czasach ciągłych.

Oto kilka przykładów czasowników statycznych:
be, have, want, know, remember, love itd.

This must be their house. I can see their car in the garage.
To musi być ich dom. Widzę ich samochód w garażu.
Wszystko wskazuje na to, że to jest ich dom.

* forma podstawowa czasownika, np. be, live, have, want itd.

GŁĘBOKIE PRZEKONANIE
CO DO PRZYSZŁOŚCI

Jeśli – na podstawie bieżących faktów – chcemy wyrazić nasze przekonanie odnośnie tego, co się wydarzy w przyszłości, to użyjemy form takich jak „be going to” lub „will”.

Konstrukcji „be going to” użyjemy, jeśli przewidujemy przyszłość na podstawie wyraźnych oznak. Natomiast „will” pojawi się, kiedy jesteśmy przekonani, wręcz pewni naszych prognoz. Nadal jednak mówimy jedynie o naszych przypuszczeniach, dlatego często dodamy takie wyrażenia jak „I think„, „I know” czy „I’m sure„.

Podoba Ci się taka forma nauki na wesoło? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu