Joke_Genie_LOIP_angielski_online

Zabawna historyjka 30

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem powtórzymy sobie konstrukcje z czasownikiem wish, które wyrażają nasze życzenia.  Pragnieniom tym często towarzyszy żal, ponieważ realna sytuacja jest zazwyczaj dokładnie odwrotna do upragnionej.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

GUY – facet
STRANDED – pozostawiony własnemu losowi
DESERT ISLAND – bezludna wyspa
FIND – znajdować
LANTERN – lampa, lampion
CONTAINING – zawierający
GENIE – dżin
GRANT somebody’s WISH – spełnić czyjeś życzenie (GRANT – przyznawać komuś coś)
EACH – każdy
WISH – chcieć, życzyć (sobie)
BE OFF – odejść, opuścić
BE BACK HOME – być z powrotem w domu
THE SAME – to samo
LONELY – samotny
FRIEND – przyjaciel
BE BACK HERE – być tu z powrotem

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (Br.E.)

GRAMATYKA

Spójrzmy na zdanie z tekstu:
I wish my friends were back here.
(Chciałbym, żeby moi przyjaciele tu wrócili).

Nasz bohater wyraża swoje życzenie. Dzisiaj chciałabym przypomnieć konstrukcje z czasownikiem wish, które wyrażają nasze pragnienia, bardziej lub mniej realne.

Oto krótkie omówienie zmian, które zachodzą w zależności od kontekstu.

ŻYCZENIE ODNOŚNIE PRZESZŁOŚCI

WISH + (that)+ ktoś + czas „zaprzeszły” (PAST PERFECT)
kiedy życzylibyśmy sobie zmienić przeszłość. Ta konstrukcja wyraża żal, że przeszłość jest taka, a nie inna. Oczywiście zmiana takich zdarzeń jest niemożliwa, ale nie dla dżina.

FAKT
(odnośnie przeszłości)
I missed yesterday’s meeting.
(Przegapiłam wczorajsze spotkanie).
POBOŻNE
ŻYCZENIE

(odnośnie przeszłości)
I wish I hadn’t missed yesterday’s meeting (but I did).
(Wolałabym / Chciałabym nie przegapić wczorajszego spotkania, ale przegapiłam).

ZMIANY:
czas przeszły (past) ➝ czas „zaprzeszły” (past perfect)
twierdzenie (+) ➝ przeczenie (-) (w tym kontekście)

ŻYCZENIE ODNOŚNIE TERAŹNIEJSZOŚCI

WISH + (that) + ktoś + czas przeszły (PAST)
kiedy chcielibyśmy, aby obecna sytuacja była inna. Tutaj bez pomocy czarów również nic nie osiągniemy.

FAKT
(odnośnie teraźniejszości)
I’m not prepared.
(Nie jestem przygotowany).
POBOŻNE
ŻYCZENIE

(odnośnie teraźniejszości)
I wish I were* prepared (but I’m not).
(Wolałbym / Chciałbym być przygotowany, ale nie jestem).

* was może wystąpić w języku potocznym

ZMIANY:
czas teraźniejszy (present) ➝ czas przeszły (past)
przeczenie (-) ➝ twierdzenie (+) (w tym kontekście)

NIEZADOWOLENIE z teraźniejszości

WISH + (that) + ktoś / coś + WOULD
kiedy chcielibyśmy zmienić obecną irytującą sytuację, co może być trudne lub wręcz niemożliwe. Aczkolwiek wyrażając niezadowolenie z obecnej sytuacji informujemy naszego rozmówcę o naszych oczekiwaniach, które być może zostaną w przyszłości spełnione.

FAKT
(irytujący odnośnie teraźniejszości)
They keep messing up.
(Oni stale nawalają).
POBOŻNE
ŻYCZENIE

(odnośnie teraźniejszości lub przyszłości)
I wish they** wouldn’t keep messing up (but they do).
(Wolałbym / Chciałbym, aby stale nie nawalali, ale nawalają).

** wish i would muszą mieć różne podmioty, stąd niedopuszczalne jest np. I wish I would.

ZMIANY:
czas teraźniejszy (present) ➝ would
twierdzenie (+) ➝ przeczenie (-) (w tym kontekście)

PODSUMOWANIE

wish_Loip_angielski_online

Doskonalisz swoją poprawność językową? Poczytaj o następstwie czasów, którego nie mamy w języku polskim.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu