Dzisiaj krótkie powtórzenie formy must, have to (i has to) oraz had to. Sprawdź, czy pamiętasz omawiany poniżej materiał. Angielski online z LOIP.

Kiedy must, a kiedy have to?

Dzisiaj krótkie powtórzenie form must, have to (i has to) oraz had to. Sprawdź, czy pamiętasz omawiany poniżej materiał.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

MUST – wydając polecenie

Must (musieć) jest czasownikiem modalnym, który ma taką samą formę dla wszystkich osób. W przeczeniu pojawia się forma needn’t wyrażająca brak przymusu, brak konieczności.

zdanie twierdzące

You must help me.
(Musisz mi pomóc).

He must help me.
(On musi mi pomóc)

zdanie przeczące

You needn’t help me.
(Nie musisz mi pomóc).

He needn’t help me.
(On nie musi mi pomóc).

HAVE TO – wypełniając czyjeś polecenie

Oto odmiana have to (musieć) w czasie teraźniejszym:

zdanie twierdzące

We have to help.
(Musimy pomóc).

He has to help.
(On musi pomóc).

UWAGA:
he / she / it has to

zdanie przeczące

We don’t have to help.
(Nie musimy pomóc).

He doesn’t have to help.
(On nie musi pomóc).

UWAGA:
he / she / it doesn’t have to

HAD TO – musieć w czasie przeszłym

Must i have to mają taką samą formę przeszłą, czyli had to. Jak widzisz, zanika owa różnica i nie znamy „zleceniodawcy” polecenia. Oto odmiana:

zdanie twierdzące

I had to help yesterday.
(Musiałem wczoraj pomóc).

He had to help yesterday.
(On musiał wczoraj pomóc).

zdanie przeczące

I didn’t have to help yesterday.
(Nie musiałem wczoraj pomóc).

He didn’t have to help.
(On nie musiał wczoraj pomóc).

WILL HAVE TO – musieć w czasie przyszłym

Must i have to mają taką samą formę przyszłą, czyli will have to. Tutaj również zanika owa różnica i nie znamy „zleceniodawcy” polecenia. Oto odmiana:

zdanie twierdzące

I will have to help tomorrow.
(Będę musiał jutro pomóc).

He will have to help tomorrow.
(Będzie musiał jutro pomóc).

zdanie przeczące

I won’t have to help tomorrow.
(Nie będę musiał jutro pomagać).

He won’t have to help tomorrow.
(Nie będzie musiał jutro pomagać).

ZESTAWIENIE

Doskonalisz gramatykę?
Sprawdź mój minikurs „Zerwij z błędami gramatycznymi”.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu