Angielskie tłumaczenia 10 polskich wyrażeń z rzeczownikiem NOS

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem nos.
Zwrócimy uwagę, że w wymowie słowa „nose” na końcu jest głoska [z], tj. Br. E.[nəʊz] oraz Am.E. [noʊz].

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

10 kolokacji z rzeczownikiem NOS

1. wydmuchać nos – blow your nose
(oczyścić nos)
Here’s a tissue – blow your* nose.
(Masz chusteczkę – wydmuchaj nos).

* W języku angielskim często mamy przymiotnik dzierżawczy przed nazwą części ciała, np. blow your nose.

2. kręcić nosem (na…) – turn one’s nose up (at sth)
(okazywać niezadowolenie z czegoś)
Her children turn their noses up at home cooking.
(Jej dzieci kręcą nosem na domową kuchnię).

3. zadzierać nosa – put on airs lub put on airs and graces
(być zarozumiałym i wywyższać się ponad innych)
Despite her fame, she doesn’t put on airs.
Mimo swojej sławy, nie zadziera nosa.

4. wodzić kogoś za nos – lead somebody by the nose
(oszukiwać ktoś przez dłuższy czas, po to, by go sobie podporządkować)
Politicians think they can easily lead people by the nose.
(Politycy uważają, że mogą ludzi łatwo wodzić za nos).

5. wtykać nos w… – stick your nose into …
(interesować się czymś i wtrącać się do czegoś, co dotyczy innych osób)
I wish he’d stop sticking his nose into my personal life!
(Chciałbym, żeby przestał wtykać nos w moje życie osobiste!)

6. pilnować swojego nosa – mind your own business
(nie wtrącać się do czyichś spraw)
You should mind your own business.
(Powinieneś pilnować swojego nosa)
.

7. przejść komuś koło nosa – pass somebody by
(stracić okazję na zdobycie czegoś atrakcyjnego i korzystnego, choć zdobycie tego był już blisko)
Sometimes I feel that all the best things in life are passing me by.
(Czasami czuję, że wszystkie najlepsze rzeczy w życiu przechodzą mi koło nosa).

8. mieć (dobrego) nosa do … – have a (good) nose for …
(mieć intuicję)
He has a good nose for business.
(Ma dobrego nosa do interesów).

9. mieć coś w nosie – not give a hoot lub not give a monkey’s
(lekceważyć kogoś lub coś)
„Your wife won’t like it.” „I don’t give a hoot.”
(„Twojej żonie się to nie spodoba”. „Mam to w nosie”).

10. mieć czegoś po dziurki w nosie – be sick and tired of …
(ktoś czuje się zmęczony lub znudzony zaistniałą sytuacją)
I’m sick and tired of your excuses.
(Mam twoich wymówek po dziurki w nosie).

PODSUMOWANIE

Nos_kolokacje_LOIP_angieslki_polski_online

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 24 s)

Może jeszcze kilka kolokacji? Tym razem ze słowem twarz.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu