Zabawna historyjka 74

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o stronie biernej (passive voice).

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SŁOWNICTWO

EVERYONE – każdy, wszyscy
BE SEATED – siedzieć
AROUND – wokół
AS – jak, kiedy
SERVE – podawać, serwować
RECEIVE – dostać, otrzymać
PLATE – talerz
RIGHT AWAY – natychmiast, od razu
WAIT – czekać
UNTIL – aż, do czasu, gdy
SAY A PRAYER – zmówić modlitwę
REMIND – przypomnieć
HAVE TO – musieć
REPLY – odpowiadać
INSIST – nalegać
AT – u (kogoś)
EXPLAIN – wyjaśnić
KNOW HOW TO DO something – umieć

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 32 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki, w którym występuje strona bierna:

The food was being served.
(Jedzenie było podawane).

STRONA CZYNNA vs. STRONA BIERNA

PORÓWNAJMY

STRONA CZYNNA

Jego babcia ugotowała obiad.

Podmiot (jego babcia) jest wykonawcą czynności.

STRONA BIERNA

Obiad został ugotowany przez jego babcię.

Podmiot (obiad) podlega czynności.

Po stronę bierną sięgamy:
– kiedy nie znamy wykonawcy czynności,
– kiedy sprawca jest nieokreślony lub oczywisty (np. someone, everybody, people, they),
– kiedy przedmiotem zainteresowania nie ma być „twórca”, lecz jego „dzieło” (sprawcę czynności podamy na końcu po przyimku by) .

TWORZENIE STRONY BIERNEJ

BE + imiesłów bierny*

* imiesłów bierny to 3. forma czasownika np. washed (czasownik regularny) lub written (czasownik nieregularny)

STRONA CZYNNA
(active)

He writes a book.
He writes books
.

He is writing a book.
He is writing books.

He has written a book.
He has written books.

STRONA BIERNA
(passive)

A book is written (by him).
Books are written
(by him).

A book is being written (by him).
Books are being written
(by him).

A book has been written (by him).
Books have been written
(by him).

ZESTAWIENIE

Tylko czasowniki przechodnie tworzą stronę bierną. Aczkolwiek mamy w tej grupie wyjątki, których nie spotkamy w stronie biernej, m.in.
have (mieć),
fit (pasować),
suit (odpowiadać / pasować),
resemble (przypominać / być podobnym do),
lack (brakować / nie mieć).

ZDANIA Z DWOMA DOPEŁNIENIAMI

Po niektórych czasownikach, np. give (dać) , show (pokazać), lend (pożyczyć), sell (sprzedać) etc. mamy dopełnienie bliższe (co?) oraz dopełnienie dalsze (komu?). Każde z tych dopełnień może być podmiotem zdania w stronie biernej.

STRONA CZYNNA
(active)

He gave Agatha his car.

He gave his car to Agatha.

STRONA BIERNA
(passive)

Agatha was given his car (by him).

His car was given to Agatha (by him).

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI

Po czasownikach w stronie biernej występuje „pełen bezokolicznik”, tzw. to-infinitive.

1. make somebody do something

Konstrukcja make somebody do something (kazać komuś coś zrobić) w stronie biernej przybiera formę be made to do something, np.:

The boss made me work overtime.
(Szef kazał mi pracować po godzinach).
I was made to work overtime.

(Zostałem zmuszony do pracy po godzinach).

2. hear / see somebody do something

Konstrukcja hear / see somebody do something (usłyszeć / zobaczyć, jak ktoś coś zrobił) w stronie biernej przybiera formę be heard / seen to do something, np.:

I heard him call for help.
(Słyszałem, jak wezwał pomoc).
He was heard to call for help.

(Słyszano, jak wezwał pomoc).

3. let somebody do something

Konstrukcja let somebody do something (pozwolić komuś coś zrobić) w stronie biernej przybiera formę be allowed to do something (mieć pozwolenie na zrobienie czegoś), np.:

She didn’t let me help him.
(Nie pozwoliła mi pomóc mu).
I wasn’t allowed to help him.

(Nie wolno mi było mu pomóc).

4. help somebody (to) do something

Konstrukcja help somebody to do something lub jej potoczna wersja help somebody do something (pomóc komuś coś zrobić) w stronie biernej przybiera formę be helped to do something (otrzymać pomoc), np.:

She helped him choose some new clothes.
(Pomogła mu wybrać nowe ubrania).
He was helped to
choose some new clothes .
(Otrzymał pomoc przy wyborze nowych ubrań).

ZESTAWIENIE 2

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne minilekcje z cyklu pół żartem, pół serio.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu