future time clauses zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego angieslki z LOIP

Zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego (future time clauses)

Dzisiaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na zdania czasowe dotyczące przyszłości, tj. future time clauses.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE CZASU – język polski

Spójrzmy na poniższy przykład:

Wpadnę do Ciebie, kiedy będę w Londynie.

W języku polskim w zdaniu podrzędnym kiedy będę w Londynie widzimy formę czasu przyszłego będę i nie ma w tym nic zaskakującego skoro mówimy o sytuacji, która nastąpi lub ma nastąpić.

ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE CZASU – język angielski

Spójrzmy teraz na angielskie tłumaczenie tego zdania:

I will drop by when I am in London.

W zdaniu podrzędnym  when I am in London mamy formę czasu teraźniejszego  I am (czyli ja jestem). Dlaczego? Ponieważ w języku angielskim należy używać czasu teraźniejszego w zdaniach czasowych odnoszących się do przyszłości.

SPÓJNIKI

Oto spójniki, po których używamy czasu teraźniejszego, mówiąc o przyszłości:

AFTER  – po tym, jak
We are going to watch a movie after he finishes work.
AS  – kiedy; podczas gdy
Be patient with your puppy as he adjusts to his new home.
AS SOON AS  – jak tylko
You’ll hear from me as soon as I know something.
BEFORE  – zanim
Won’t you have another drink before you go?
TILL – dopóki
I’ll wait till you get back.
UNTIL dopóki
I will wait until I hear from you.
ONCE  jak tylko
Once you get there, you’ll love it.
WHEN kiedy
I’ll phone you again when I get home.
WHILEpodczas gdy
I hope to visit the British Museum while I am in London.
NEXT TIMEnastępnym razem kiedy
Why don’t you drop in for a drink next time you’re over this way?

UWAGA:
Przypomnę, że powyższa zasada nie obowiązuje, kiedy when występuje w roli zaimka pytajnego (ale w terminologii angielskiej to adverb), np.:

  • When will I see you again? (zdanie pytające bezpośrednie)
  • Do you know when I will see you again? (zdanie pytające pośrednie)

MINILEKCJA NA WESOŁO

W cyklu „Pół żartem, pół serio” mamy Zabawną historyjkę 79, w której wykorzystałam autentyczny materiał (joke) w celu omówienia zdań okolicznikowych czasu przyszłego (future time clauses). Dzięki takiej minilekcji z anegdotką możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy formy. Natomiast załączona karta pracy pozwoli nam zweryfikować naszą wiedzę.

Podobną różnicę mamy miedzy polskimi i angielskimi zdaniami okolicznikowymi warunku. W języku angielskim w zdaniach podrzędnych warunku stosujemy czas teraźniejszy.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu