Loip Angielski Online

Blog

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem WIEDZIEĆ

12 listopada 2018 słownictwo

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z czasownikiem WIEDZIEĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy. 12 ZWROTÓW Z CZASOWNIKIEM WIEDZIEĆ 1. bo ja wiem  – I don’t know. (mówiący zastanawia się, jak nazwać to, co ma na myśli…

Tagi: ,,,

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem MÓWIĆ

4 listopada 2018 Blog,słownictwo

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z czasownikiem MÓWIĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy. ZWROTY Z “MÓWIĄC” Oto kilka przykładów ze słowem MÓWIĄC ( tj. imiesłowem przysłówkowym współczesnym od czasownika MÓWIĆ). 1. delikatnie mówiąc – to…

Tagi: ,,,

“Dedykowany” w języku ogólnym i specjalistycznym

25 października 2018 słownictwo

Dzisiaj chciałabym przypomnieć znaczenie polskiego przymiotnika dedykowany oraz jego angielskie odpowiedniki. Sprawdź, czy stosujesz je poprawnie. w języku ogólnym DEDYKOWANY = DEDICATED W słownikach języka polskiego znajdziemy taką oto definicję: dedykować –  symbolicznie ofiarowywać komuś swoje dzieło lub osiągnięcie jako wyraz miłości, szacunku lub wdzięczności. Tomik wierszy dedykowany jej bratu…

Tagi: ,,,

OPEN czy OPENED?

11 października 2018 Gramatyka,słownictwo

Sprawdź, czy poprawnie stosujesz przymiotnik OPEN oraz formy czasownika OPEN. OPEN (= przymiotnik “otwarty”) OPEN stosujemy jako przymiotnik (jaki? jaka? jakie?) There was an open bottle of wine on the table. (Na stole była otwarta butelka wina). Are the shops open this coming Sunday? (Czy w najbliższą niedzielę sklepy będą…

Tagi: ,,,,,

Para: couple czy pair?

10 października 2018 Gramatyka,słownictwo

W języku polskim para odnosi się do ludzi i przedmiotów. W angielskim wygląda to inaczej. Sprawdź, kiedy stosujemy rzeczownik couple, a kiedy pair. COUPLE = dwoje ludzi stosujemy w odniesieniu do pary osób zakochanych bądź będących małżeństwem, np.: This elderly couple lives / live next door. (Ta starsza para mieszka…

Tagi: ,,,

Potem (afterwards) i po tym (after that)

4 października 2018 Gramatyka

Dzisiaj chciałabym przypomnieć angielskie odpowiedniki polskich wyrażeń potem i po tym. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz wyrażenia z przyimkiem AFTER i przysłówek AFTERWARDS. AFTER to przyimek = PO … AFTER to przyimek i nie występuje sam. Oto towarzystwo, z którym możemy go spotykać: AFTER + rzeczownik After the war many soldiers…

Tagi: ,,,,,

U kogoś & do kogoś (mówimy o spotkaniach)

19 września 2018 Gramatyka

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim wyrażeniom i konstrukcjom, które należy zastosować mówiąc o spotykaniach w obrębie czyjegoś domu, mieszkania, sklepu itd. Poznamy angielskie odpowiedniki zwrotów: “u kogoś” oraz “do kogoś”. W języku angielskim stosujemy tutaj formę dzierżawczą, tj. dopełniacz saksoński (possessive ‘s) lub zaimek dzierżawczy (my, your itd.). U + rzeczownik…

Tagi: ,,,

Sekrety mowy łączonej (connected speech)

5 września 2018 Bez kategorii

Kiedy słowo występuje w zdaniu, jego wymowa może się różnić o tej, którą słyszymy lub stosujemy, kiedy wyraz ten jest w odosobnieniu.  Dzisiaj chciałabym omówić kilka zjawisk, które zachodzą w swobodnej, a więc szybkiej, mowie. Przede wszystkim, chodzi o łączenie (linking). W zdaniach łączymy wyrazy ze sobą według zasad obowiązujących…

Tagi: ,,,,,

Ilość vs. liczba (amount vs. number)

28 sierpnia 2018 Gramatyka,słownictwo

Jako przeciętny użytkownik języka polskiego wiem, że w zasadzie benzyna i nafta to rzeczowniki niepoliczalne, które używamy tylko w liczbie pojedynczej. Okazuje się jednak, że w języku polskim rzeczowników nie mających liczby mnogiej (tzw. niepoliczalnych) właściwie nie ma. Rzeczowniki zasadniczo niepoliczalne (np. benzyna czy nafta) często występują w liczbie mnogiej w języku…

Tagi: ,,,,,,

Under i below, czyli pod i poniżej

23 sierpnia 2018 Gramatyka,słownictwo

Znając różnicę miedzy under i below jesteśmy w stanie trafnie użyć odpowiedniego przyimka. W języku polskim under i below oznaczają pod lub poniżej. Kluczową rolę odgrywa kontekst i znaczenie danego wyrażenia. UNDER & BELOW = POD Under i below odpowiadają polskiemu pod. Poznajmy różnice między tymi dwoma przyimkami. UNDER =…

Tagi: ,,,,,