Loip Angielski Online

Blog

Zabawna historyjka #3

Pół żartem pół serio to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes). Krótka zabawna historyjka wywołująca uśmiech na naszych twarzach jest nie tylko przyjemną formą nauki, ale również bardzo skuteczną. Dzięki śmiesznym anegdotom możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy….

Tagi: ,,,

Inne miejsce to inne znaczenie (przymiotniki)

3 lipca 2018 Gramatyka

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, znaczenie niektórych przymiotników uwarunkowane jest zajmowaną pozycją w zdaniu. Przykładowo, przymiotnik “odpowiedzialny” zmienia swoje znaczenie zależnie od tego, czy stoi przed czy za rzeczownikiem: – odpowiedzialna osoba ma poczucie obowiązku – osoba odpowiedzialna ponosi winę za coś Dzisiaj przypomnę kilka angielskich przymiotników, które…

Tagi: ,,,,,

Advice czy advise? Practice czy practise?

29 czerwca 2018 Gramatyka

Czy wiesz, kiedy należy napisać advice, a kiedy advise? Czy wymowa tych słów jest taka sama? Poniżej przyjrzymy się tej i innym parom wyrazów zakończonych na -ce i -se. RZECZOWNIK = CZASOWNIK Oto homonimy, czyli wyrazy, które mają taką samą wymowę i pisownię, ale różnią się znaczeniem oraz funkcją jako…

Tagi: ,,,,,,,

Konstrukcje porównawcze z THAN i TO

26 czerwca 2018 Gramatyka

Polski przyimek NIŻ ma 2 odpowiedniki w angielskim, tj. THAN i TO. Pozostaje pytanie, kiedy stosujemy który. THAN Oto konstrukcje, w których mamy THAN: 1. przymiotnik lub przysłówek w stopniu wyższym + THAN His German is better than mine. (Jego niemiecki jest lepszy niż mój). He carried it more carefully…

Tagi: ,,,

Zapożyczenia z francuskiego zakończone na -et

21 czerwca 2018 Wymowa

Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na zapożyczenia z francuskiego zakończone na -et, które sprawiają problem, ponieważ zachowały pewne cechy francuskie, zamiast dostosowywać się do przyjętej praktyki języka angielskiego. Stosując normalne angielskie zasady wymowy, nie jesteśmy w stanie poprawnie wymówić takich słów jak bidet czy sachet. W języku francuskim litery spółgłosek na…

Tagi: ,,,

Związek zgody pomiędzy podmiotem a orzeczeniem (subject verb agreement)

20 czerwca 2018 Gramatyka

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, podmiot z orzeczeniem często występują w związku zgody, tzw. subject verb agreement. Polega to na tym, że wyraz określający (np. orzeczenie) dostosowuje swoją formę pod względem liczby do formy wyrazu określanego (np. podmiotu). Przyjrzyjmy się przykładowi: His car is red. CAR – podmiot…

Tagi: ,,,,,,,,,

In the end czy at the end?

16 czerwca 2018 Gramatyka

In the end czy at the end? In the beginning czy at the beginning? Przypomnijmy sobie, kiedy i jak stosujemy  te wyrażenie przyimkowe. IN IN THE BEGINNING (początkowo) In the beginning, she didn’t like him. Początkowo go nie lubiła. IN THE END (ostatecznie / w końcu) In the end, she…

Tagi: ,,,,,

Any, each i every w znaczeniu “każdy”

15 czerwca 2018 Gramatyka

Dzisiaj porównamy any, each i every w znaczeniu “każdy”. 1. ANY  każda jednostka dowolnie wybrana ze zbioru, np.: Any student will tell you that this subject is easy. (Każdy uczeń powie ci, że ten temat jest łatwy). 2. EACH (każdy z 2 lub więcej) odnosi się do każdego z osobna,…

Tagi: ,,,,

Przysłówki SUCH i SO

9 czerwca 2018 Gramatyka

Dzisiaj chciałabym przypomnieć konstrukcje, w których stosujemy przysłówki SUCH i SO. Konstrukcje z SUCH SUCH + (przymiotnik) + rzeczownik He is such a baby! (On jest takim dzieckiem!) It’s such a long way from here. (To taka długa droga). W tej konstrukcji przymiotnik nie jest obowiązkowy. Konstrukcje z SO 1….

Tagi: ,,,

NO, NONE i NEITHER

5 czerwca 2018 Gramatyka

NO, NONE i NEITHER to odpowiedniki polskiego zaimka ŻADEN. Pozostaje pytanie: kiedy stosujemy który? NEGACJA W JĘZYKU POLSKIM W języku polskim stosujemy podwójną negację. Negatywne zaimki (np. nikt, nic, żaden) wymagają, aby towarzyszący im czasownik był zaprzeczony. Przyjrzyjmy się przykładowi: Nie było żadnych problemów. 1.   nie – negacja obejmująca czasownik (nie było) 2.  żadnych – negacja…

Tagi: ,,,,,,