Loip Angielski Online

Blog

Podobne dźwięki – inne litery

13 maja 2018 Wymowa

Materiał na ten wpis, zatytułowany Podobne dźwięki – inne litery, zaczerpnięty został z podręczników fonetyki różnych autorów, m.in. J.C. Wells, W. Jassem, W. Sobkowiak. Powyżej mamy diagram, który w pewnym uproszczeniu przedstawia pozycje polskich i angielskich samogłosek. Jak widzimy żadna angielska samogłoska nie brzmi tak jak polska. W języku polskim jednej wymawianej…

Tagi: ,,,,,,,,

Wykaz wyrażeń z przyimkiem FOR

10 maja 2018 Gramatyka,słownictwo

Oto krótki wykaz wyrażeń z przyimkiem FOR, które po polsku mają przyimek NA. PRZYKŁADY czekać na – wait for np. Wait for me! polować na – hunt for np. She hunts for bargains at car boot sales. ubezpieczyć coś na – insure something for np. You should insure the car…

Tagi: ,,,

Wczorajsze, dzisiejsze i jutrzejsze pory dnia

8 maja 2018 Gramatyka,słownictwo

Wczorajsze, dzisiejsze lub jutrzejsze pory dnia po angielsku nie zawsze są takie jak po polsku. WCZORAJ wczoraj rano – yesterday morning wczoraj po południu – yesterday afternoon wczoraj wieczór *- yesterday evening wczoraj w nocy – last night (yesterday night) DZIŚ / DZISIAJ dziś rano – this morning (today morning)…

WOULD RATHER (inaczej WOULD SOONER)

1 maja 2018 Gramatyka

Spójrzmy, jak podobna jest konstrukcja WOULD RATHER (inaczej WOULD SOONER) do jej polskiego odpowiednika, tj. WOLAŁBYM (RACZEJ). ZDANIA TWIERDZĄCE 1. zdanie pojedyncze Hannah wolałaby (raczej) zostać w domu. – Hannah would rather stay at home. Tom wolałby (raczej) iść do kina. – Tom would rather go to the cinema. Tutaj podmiot zdania (tj….

Tagi:

Przyimek ruchu Z to nie zawsze FROM

27 kwietnia 2018 Gramatyka

Dzisiaj chciałabym przybliżyć przyimek ruchu Z tworzący wyrażenia przyimkowe, tj. Z + rzeczownik. Otóż polski przyimek Z ma kilka angielskich odpowiedników. Pary przeciwstawnych przyimków pomogą nam wyłapać różnice pomiędzy from, off i out of. TO – FROM 1. TO (do) – FROM (z – oddalając od czegoś) He went to…

Tagi: ,,,,,,

Spójnik IF w zdaniach podrzędnych to “czy” & “jeśli”

24 kwietnia 2018 Bez kategorii,Gramatyka

Dzisiaj chciałabym Wam pokazać strukturę zdań podrzędnych zawierających spójnik IF.  SPÓJNIK IF = CZY 1. IF = CZY (spójnik IF wprowadza zdanie podrzędne o charakterze pytajnym) He will let you know if he will have time. (= On da Ci znać, czy będzie miał czas). Taka wypowiedź oznacza, że on skontaktuje się…

Tagi: ,,,,,,,,

Znikająca sylaba -al- w wymowie końcówki -ally

19 kwietnia 2018 Wymowa

Dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć zjawisko fonetyczne, które spotykamy w wymowie końcówki -ally. Nosi ono nazwę synkopa (syncope) i polega na zaniku nieakcentowanej śródgłosowej samogłoski lub sylaby i powoduje skrócenie wyrazu. Skracamy wymowę niektórych wyrazów zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Przykładowo, w języku polskim słowo oryginalny często wymawiamy „orginalny”….

Tagi: ,,,,,,

Czasownik GO i jego przyimki (to, on, for)

12 kwietnia 2018 Gramatyka,słownictwo

Dzisiaj chciałabym przybliżyć czasownik GO i jego przyimki (to, on, for). Na początek wyrażenia, z którymi nie mamy większych kłopotów. JECHAĆ DO – GO TO 1. GO TO – jechać / pójść do  (tutaj mamy dosłowne tłumaczenie TO = DO) np. go to work – iść do pracy go to…

Tagi: ,,,,,,,,

Przyimki w pytaniach szczegółowych

6 kwietnia 2018 Gramatyka

Dzisiaj chciałabym przypomnieć szyk zdań pytających, w których mamy przyimki (np. dla, z, o). Przyimki w pytaniach – język polski Zauważmy, że w języku polskim przyimki w pytaniach są na początku, np.: – Z kim jesteś? – DLA kogo to jest? – O czym to jest? itp. Przyimki w pytaniach – język…

Tagi: ,,,

“Pokrewne” przysłówki (np. hard i hardly)

1 kwietnia 2018 Gramatyka

“Pokrewne” przysłówki to takie, których formy są bardzo do siebie podobne, np. hard i hardly. Każda z nich ma jednak inne znaczenie. Oto kilka z najpopularniejszych par. 1. HARD vs HARDLY – HARD – ciężko np. He works hard. – HARDLY – ledwo, prawie nie  np. I could hardly hear…

Tagi: ,,,,,,,,,