Powszechne zwroty z listen i hear

Dzisiaj przyjrzymy się polskim odpowiednikom niektórych angielskich kolokacji z czasownikami listen i hear. Przypomnę, że słyszenie jest procesem fizycznym, który zależy od funkcjonowania naszego słuchu (dzięki któremu mimowolnie odbieramy dźwięki), a słuchanie jest procesem psychicznym, który polega na uświadomieniu sobie tego, co słyszymy:

hear – słyszeć
listen – słuchać

„Did you hear what I said?” „Eh? Say it again – I wasn’t listening.”
(„Słyszałeś, co powiedziałam?” „Eh? Powiedz to jeszcze raz – nie słuchałem.”)

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

POWSZECHNE ZWROTY Z LISTEN

1. Listen, … – Słuchaj, … / Posłuchaj, …
np. Listen, I want you to come with me.
(Słuchaj, chcę, żebyś poszedł ze mną).

2. Listen up! – Słuchajcie (uważnie)! Posłuchajcie!
np. Okay, class. Listen up. Open your books at page 21.
(No dobrze, klaso. Słuchajcie. Otwórzcie swoje książki na stronie 21).

3. listen (to sth / sb) with half an ear – słuchać (czegoś/ kogoś) jednym uchem
np. She was listening to the news on the radio with half an ear when she suddenly heard his name mentioned.
(Słuchała wiadomości w radiu jednym uchem, gdy nagle usłyszała jego imię).

4. listen to reason – słuchać głosu rozsądku
We tried to persuade her to change her mind, but she wouldn’t listen to reason.
(Próbowaliśmy przekonać ją do zmiany zdania, ale nie chciała słuchać głosu rozsądku).

5. listen out for something / somebody – na(d)słuchiwać czegoś / kogoś, wytężać słuch
np. Would you listen out for the phone while I’m in the garden?
(Możesz nasłuchiwać telefonu, kiedy będę w ogrodzie?
)

POWSZECHNE ZWROTY Z HEAR

5. Hear me out. – Wysłuchaj mnie.
np. At least hear me out before making up your mind.
(Przynajmniej wysłuchaj mnie, zanim podejmiesz decyzję).

6. I hear you, but … / I hear what you’re saying, but … – Słyszę, (co mówisz,) ale …
np. I hear what you’re saying, but I still disagree.
(Słyszę, co mówisz, ale nadal się nie zgadzam).

7. somebody won’t hear of it – ktoś nie chce o tym słyszeć
np. I said we should go back, but he wouldn’t hear of it.
(Powiedziałem, że powinniśmy wrócić, ale on nie chciał o tym słyszeć).

8. (Do) you hear? – Słyszysz (mnie)?
np. I won’t stand for this rudeness, do you hear?
(Nie zniosę tego chamstwa, słyszysz?
)

9. I hear – Słyszałem* …
np. I hear (that) you’re leaving.
(Słyszałem, że wychodzisz).

10. from what I hear – z tego, co słyszałem*
np. Things are going well, from what I hear.
(Z tego, co słyszałem, wszystko się układa).

* Zwróćmy uwagę, że w języku polskim użyjemy tutaj formy przeszłej – słyszałem.

11. hear from somebody – mieć od kogoś wiadomości / wieści
np. It’s ages since I heard from Jill.
(Od dawna nie miałem wieści od Jill).

Poczytaj o powszechnych zwrotach z czasownikami say i tell.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu