Kiedy SAY a kiedy TELL? #2

Ze względu na szeroki zakres materiału, zagadnienie omówione zostało w dwóch artykułach. Dzisiaj kolejna dawka informacji na temat czasowników say oraz tell.

Kiedy SAY a kiedy TELL? #1

Przypomnę, że obydwa wyrazy mogą oznaczać mówić [perf powiedzieć*].

* Dokonanym odpowiednikiem czasownika mówić jest powiedzieć.

W słowniku Cambridge znajdziemy jednak następującą różnicę. Czasownik say kieruje naszą uwagę na słowa, które ktoś powiedział, a stosując tell zwracamy czyjąś uwagę na informację czy przesłanie skierowane do danego odbiorcy.

Na początek bez wdawania się w szczegóły, zapamiętajmy, że po tell musimy dodać osobę.
SAY
TELL + somebody

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

SZCZEGÓŁOWO O TELL

Czasownik tell, podobnie jak say, ma nieregularne formy przeszłe:
tell – told – told

KONSTRUKCJE Z CZASOWNIKIEM TELL

TELL + somebody
(tell w znaczeniu „mówić / powiedzieć” wymaga dopełnienia)
’I’m so tired,’ she told him. („Jestem taka zmęczona” – powiedziała mu.)

TELL + somebody + (that) / what / how etc.
(poinformować kogoś), np.
Can you tell me how to get there? (Czy możesz mi powiedzieć, jak się tam dostać?)

TELL + somebody + about + something / somebody
(opowiedzieć komuś o czymś / o kimś)
Tell me about your new job. (Opowiedz mi o swojej nowej pracy).

TELL + somebody + something lub TELL + something + TO + somebody
(tell występuje z konkretnymi elementami językowymi, np. the news, the phone number itd.), np.
I told him the news. (Przekazałem mu wieści).
I told the news to my brother. (Przekazałem wieści mojemu bratu).

KOLOKACJE Z CZASOWNIKIEM TELL

tell (sb) a joke – opowiedzieć dowcip
tell (sb) a story – opowiedzieć historię / bajkę
tell (sb) a secret – wyjawić tajemnicę
tell (sb) a lie – skłamać
tell (sb) the truth – mówić prawdę
tell the time (Br. E.) tell time (Am.E.) – podawać, która jest godzinę

ZESTAWIENIE 1

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 29 s)

8 POWSZECHNYCH ZWROTÓW Z CZASOWNIKIEM TELL

I’m telling you. / I’ll tell you. – Mówię Ci. (Zapewniam Cię).
I’m telling you, he’s the best carpenter.
I told you so. – A nie mówiłem!
„I should never have lent him my car.” „I told you so.”
(I’ll) Tell you what. – Wiesz co, …
I tell you what, I’ll call her.
Tell me about it. – Mnie to mówisz?! (Wiem coś o tym)
„I’m sick of my parents.” „Yeah, tell me about it.
Don’t tell me. – Niech zgadnę.
‘I’m sorry I’m late but …’ ‘Don’t tell me – you couldn’t find your keys?’
How can you tell? – Skąd wiesz? (Po czym poznajesz?)
„This is a fake Vuitton handbag.” „How can you tell?”
You can never tell / You never can tell – Nigdy nie wiadomo.
The kid might turn out to be a genius. You never can tell.
To tell (you) the truth … – Prawdę mówiąc …
I’m not sure how she did it, to tell you the truth.

ZESTAWIENIE 2

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 18 s)

Teraz możesz sprawdzić, czy poprawnie stosujesz czasowniki do i make.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu