Any, each i every w znaczeniu "każdy". Poznaj różnice. Angielski z LOIP

Any, each i every w znaczeniu „każdy”

Dzisiaj porównamy any, each i every w znaczeniu „każdy”.

1. ANY 

każda jednostka dowolnie wybrana ze zbioru,
np.:
Any student will tell you that this subject is easy.
(Każdy uczeń powie ci, że ten temat jest łatwy).

2. EACH

(każdy z 2 lub więcej)
odnosi się do każdego z osobna,
np.:
He held a suitcase in each hand.
(W każdej ręce trzymał walizkę).

3. EVERY

(każdy z 3 lub więcej)
odnosi się do każdego z osobna i wszystkich razem,
np.:
They gave every patient the same medicine.
(Dali każdemu pacjentowi to samo lekarstwo).

Sprawdź, kiedy stosujemy no, none i neither w znaczeniu „żaden” .