Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych fraz z partykułą NIECH. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane wyrażenia. LOIP Angielski online.

Wyrażenia z NIECH

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych fraz z partykułą NIECH. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane wyrażenia.

11 wyrażeń z partykułą NIECH

1. A niech to! Oh bother! lub Oh blast!
(używane, gdy jesteśmy bardzo czymś zdenerwowani)
Oh bother! I’ve forgotten my key.
(A niech to! Zapomniałem swojego klucza).

2. Niech cię szlag* trafi! lub Niech to szlag! – Damn you! lub Damn it!
(przekleństwo używane, gdy jesteśmy bardzo źli na kogoś lub coś)
Damn it, I’ve spilled coffee down my blouse!
(Niech to szlag, rozlałam kawę na swoją bluzkę!)

*od niemieckiego rzeczownika der Schlag – uderzenie.

3. Niech tak będzie! – So be it!
(używane w sytuacji, gdy mówiący czuje się zrezygnowany i zgadza się na coś, na co kiedy indziej by się nie zgodził)
If she wants to spend all her money on clothes, so be it!
(Jeśli chce wydać wszystkie swoje pieniądze na ubrania, niech tak będzie!)

4. Niech ci będzie. Have it your (own) way.
(używane w sytuacji, gdy mówiący nie zgadza się z czymś, co zostało powiedziane lub zaproponowane, ale nie chce się dalej kłócić)
Very well, have it your way, but don’t say I didn’t warn you.
(Dobrze, niech ci będzie, ale nie mów, że cię nie ostrzegałam).

5. Niech się dzieje, co chce. – Come what may.
(używane w sytuacji, gdy mówiący chce wyrazić swoje zrezygnowanie i oświadcza, że nie zamierza podejmować żadnych działań, czyli zdaje się na los)
I shall be there tonight come what may.
(Niech się dzieje co chce, ja będę tam dziś wieczorem).

6. Niech zwycięży najlepszy – May the best man / person win!
(używane przed wyścigiem lub zawodami, kiedy chcemy, aby osoba, która jest najszybsza, najsilniejsza lub najbardziej wykwalifikowana, wygrała lub odniosła sukces)

7. Niech żyje … – Long live sb / sth!
(używane, aby wyrazić lojalność lub wsparcie dla określonej osoby lub rzeczy)
‘Long live the Queen!’
(’Niech żyje królowa!’)

8. Niech pani wejdzie / usiądzie etc. Please come in / sit down etc.
(nadawca chce, aby osoba, do której kieruje polecenie, je wykonała)

9. Niech mi będzie wolno … – Allow me (to do sth)
(zwrot grzecznościowy używany, gdy chcemy coś wtrącić lub sprostować w trakcie rozmowy)
Please allow me to thank you for your help.
(Niech mi będzie wolno podziękować za Twoją pomoc).

10. Niech pomyślę. – Let me think.
(używane, gdy potrzebujemy chwili, aby coś dokładnie przemyśleć lub coś sobie przypomnieć)
The last time I spoke to her was, now let me think, three weeks ago.
(Ostatni raz rozmawiałem z nią
niech pomyślę trzy tygodnie temu).

11. Niech zgadnę. – Let me guess. lub Don’t tell me.
(używane w sytuacji, kiedy chcemy komuś przerwać, aby coś zgadnąć – używane zwłaszcza, gdy jesteśmy zdenerwowani)
‘I’m sorry I’m late but …’ ‘Don’t tell me – the car broke down again?’
(„Przepraszam, że się spóźniam, ale …” „Niech zgadnę – samochód znowu się zepsuł?”)

PODSUMOWANIE

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych fraz z partykułą NIECH. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane wyrażenia. LOIP Angielski z LOIP.

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź, czy znasz angielskie odpowiedniki kilku polskich wyrażeń z przyimkiem bez.