Angielki na wesoło zabawna historyjka jokes LOIP

Zabawna historyjka 54

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem przyjrzymy się czasownikom łączącym, al. łącznikowym (linking verbs).

SŁOWNICTWO

COUPLE – para
WANT – chcieć
CELEBRATE – świętować
WEDDING ANNIVERSARY – rocznica ślubu
BY – przez, poprzez (o sposobie robienia czegoś)
ESCAPE – uciekać, wyrwać się z
CHILL – chłód
BECAUSE OF – z powodu
BUSY SCHEDULE – napięty harmonogram
HAD TO – forma przeszła czasownika HAVE TO – musieć
BOOK – rezerwować
SEPARATE – oddzielne, osobne
FLIGHT – lot
FLEW – forma przeszła czasownika FLY – latać samolotem
THE FOLLOWING DAY – następnego dnia
AFTER – po
CHECK INTO + something – zameldować się w
DECIDE – postanowić
SEND – wysłać
QUICK – szybki
HOWEVER – jednak
ACCIDENTALLY – przez przypadek
LEFT OUT – forma przeszła czasownika LEAVE OUT – opuścić, pominąć
LETTER – litera
WITHOUT – bez
REALIZE – uświadomić sobie
ERROR – błąd
SENT – forma przeszła czasownika SEND – wysłać
WIDOW – wdowa
JUST – właśnie
RETURN – wracać
FUNERAL – pogrzeb
LATER THAT DAY – później tego dnia
GRIEVING – opłakująca
CHECK – sprawdzać
SAW – forma przeszła czasownika SEE – zobaczyć
MESSAGE – wiadomość
READ – forma przeszła czasownika READ – czytać (o napisie: głosić)
CHECK IN – zameldować się
EVERYTHING – wszystko
PREPARED – przygotowany
ARRIVAL – przyjazd
LOVING – kochający
HUBBY – mężuś
SURE – niewątpliwie
HOT – gorący
DOWN HERE – tu na dole

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 1 m 33 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:
It sure is hot down here.
(Tu na dole jest niewątpliwie gorąco).

Mamy tutaj wyraźną „asymetrię”:
hot to angielski przymiotnik.
gorąco to polski przysłówek.

W języku angielskim mamy kilka czasowników, które wymagają użycia przymiotnika i nigdy nie spotykamy ich w towarzystwie przysłówka, jeśli pełnią funkcję czasownika łącznikowego / łączącego (linking verbs / copular verbs).

LINKING VERB + ADJECTIVE

czasownik łącznikowy + przymiotnik

Oto przykłady czasowników łącznikowych, po których w języku angielskim należy stosować przymiotnik (good / perfect / bad), a nie przysłówek (well / perfectly / badly), który z kolei często spotkamy w polskim odpowiedniku tego zdania.

BE – być
It is cold today. (Jest dzisiaj zimno).

LOOK* – wyglądać
You look young. (Wyglądasz młodo).

SOUND – brzmieć
Your new song sounds nice. (Twoja nowa piosenka fajnie brzmi).

TASTE* – smakować (nie w znaczeniu „próbować, jak coś smakuje”)
The soup tastes strange. (Zupa dziwnie smakuje).

SMELL* – pachnieć (ale nie w znaczeniu „wąchać”)
The cake smells delicious. (Ciasto pachnie wyśmienicie).

LISTA CZASOWNIKÓW ŁĄCZĄCYCH

BE
BECOME
SEEM
APPEAR*
LOOK*
SOUND*
TASTE*
SMELL

FEEL*
REMAIN*
STAY*
KEEP*
GET*
TURN*
GROW*

* czasownik łącznikowy lub czasownik dynamiczny, w zależności od znaczenia

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu?
Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

Karta pracy Premium, która wzbogaca artykuł „Zmysły: kiedy I see, a kiedy I can see?” pomoże Ci wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego.

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu