Konstrukcje z say i tell

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do dwóch artykułów, tj. „Kiedy say, a kiedy tell?” oraz  „Kiedy say, a kiedy tell cz.2?„, w których poznajemy konstrukcje, w których występują czasowniki say i tell –  obydwa mogą oznaczać mówić [perf powiedzieć].

Sprawdź, czy znasz omawiane konstrukcje i przećwicz je wykonując zadania w karcie pracy.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do dwóch wpisów, tj. „Kiedy say, a kiedy tell?” oraz  „Kiedy say, a kiedy tell cz.2?

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (struktury z say i tell na infografice)
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) i komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenia utrwalające (użycie odpowiedniego czasownika w odpowiedniej formie)
– ćwiczenie komunikacyjne (udzielanie odpowiedzi oraz konstruowanie pytań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie struktur z czasownikami say i tell,
– poszerzanie słownictwa (tworzenie pytań otwartych)

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie omawianej struktury w interakcji w parach

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.