Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem TAK. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy. Angielski online z LOIP.

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów ze słówkiem TAK

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem TAK. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy.

14 wyrażeń z TAK

1. tak czy inaczej   one way or another
(jakoś, choć metody, formy lub intensywności tego, o czym mowa, nie da się precyzyjnie określić)
We’ll find the money, one way or another.
(Znajdziemy pieniądze, tak czy inaczej).

2. tak czy tak   either way
(nie ma znaczenia, którą opcję z dwóch wybierzemy)
You can get to Edinburgh by train or plane, but either way it’s very expensive.
(Możesz dostać się do Edynburga pociągiem lub samolotem, ale tak czy tak jest to bardzo drogie).

3. tak czy owak Anyway lub Anyways (pot.)
(a. używane, kiedy wspominamy fakt, który niczego nie zmieni)
This idea probably won’t work, but let’s try it anyway.
(Ten pomysł prawdopodobnie nie zadziała, ale tak czy owak spróbujmy).

(b. używane, gdy chcemy zakończyć rozmowę na dany temat)
Anyway, let’s leave this topic for the moment.
(Tak czy owak, zostawmy ten temat na chwilę).

4. tak jakby   kind of lub sort of
(o czymś podobnym do czegoś, nasuwającym skojarzenia)
I’m kind of glad I didn’t win.
(Tak jakby cieszę się, że nie wygrałem).

5. tak sobie – so-so
(to, o czym mowa, nie jest dobre)
‘How was the party?’ ‘Oh, so-so.’
(„Jak impreza?” „A taka sobie”.)

6. tak zwany – so-called
(kiedy przywołujemy obiegowe określenie kogoś lub czegoś)
The so-called experts couldn’t tell us what was wrong.
(Tak zwani eksperci nie mogli nam powiedzieć, co było nie tak).

7. i tak dalej – and so on
(nadawca wskazuje, że podobnych do wskazanego elementów jest wiele, ale nie trzeba ich wymieniać, by rozmówca wiedział, o czym mowa)
Economic growth makes us all richer, provides jobs, and so on.
(Wzrost gospodarczy czyni nas bogatszymi, zapewnia miejsca pracy i tak dalej).

8. i tak, i nie – yes and no
(używane do pokazania, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na dane pytanie)
‘Were you surprised?’ ‘Well, yes and no.’
(„Byłeś zaskoczony?” „Cóż, i tak i nie”.)

9. Dobrze Ci tak! It serves you right.
(kiedy mówimy, że ktoś zasługuje na coś nieprzyjemnego, co mu się przydarzyło, np. z powodu nierozważnego zachowania)
‘She kicked me!’ ‘It serves you right.’
(„Kopnęła mnie!” „Dobrze Ci tak”.)

10. Ach tak? (Czyżby?) Oh really?
(wyrażamy tutaj zdziwienie lub niedowierzanie)
‘It doesn’t matter!’ ‘Oh really?’
(„To nie ma znaczenia!” „Ach tak?”)

11. chyba tak – I guess so
(kiedy myślimy, że coś jest prawdą, ale nie mamy pewności)
‘You’re one lucky guy.’ ‘I guess so.’
(„Jesteś szczęściarzem.” „Chyba tak.”)

12. czy jakoś tak (coś w tym stylu) – or something (like that)
(mówiący wskazuje, że przywołane przez niego właśnie wyrażenie może nie być dokładnym przytoczeniem)
Her name was Judith, or Julie, or something.
(Nazywała się Judith, Julie, czy jakoś tak).

13. ot tak (tak po prostu) – just like that
(tak, że robi się coś lub coś się wydarza bez żadnej konkretnej przyczyny)
You can’t give up your job just like that!
(Nie możesz porzucić pracy ot tak!)

14. …, że tak powiem (…, że się tak wyrażę) – so to speak
(używane do podkreślenia, że dane określenie stanowi szczególny sposób wysłowienia danej treści)
He started out fresh, so to speak.
(Zaczął, że tak powiem, od nowa).

ODTWÓRZ NAGRANIE

PODSUMOWANIE

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem TAK. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy. Angielski z LOIP.

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź inne wpisy z kolokacjami, np. z rzeczownikiem CZAS lub z czasownikiem WIEDZIEĆ.