Angielski z LOIP

Zabawna historyjka 19

Krótka zabawna historyjka wywołująca uśmiech na naszych twarzach jest nie tylko przyjemną formą nauki, ale również bardzo skuteczną. Dzięki śmiesznym anegdotom możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy.

Pół żartem, pół serio to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiejsza krótka historyjka może pomóc nie tylko wzbogacać słownictwo, ale również powtórzyć konstrukcję be supposed to + czasownik.

SŁOWNICTWO

MOM (Am.E.) – mama (Br.E. – MUM)
STRIP CLUB – klub ze striptizem
GET ANGRY – rozzłościć się
ANYTHING – coś (używane w pytaniach)
THERE – tam
NOT SUPPOSED TO – nie powinieneś, nie miałeś itp (wyrażając zakaz)
SAW – forma przeszła czasownika SEE – zobaczyć
DAD – tata

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

UWAGA: prawidłowa wymowa saw to /sɔː/, trochę jak „so” z długim „o”.

GRAMATYKA
be supposed to + czasownik

You were not supposed to see him.
Nie miałeś go widzieć.

Zastosowanie 1 – powinność
BE SUPPOSED TO = mieć coś zrobić, mieć powinność (podobne do SHOULD)
We’re supposed to check out of the hotel by 11 o’clock.
(Mamy się wymeldować z hotelu do godziny 11.00).

Zastosowanie 2 – powinność
BE SUPPOSED TO = mieć coś zrobić, ale rzeczywistość ma się inaczej.
The new laws are supposed to prevent crime.
(Nowe przepisy mają zapobiegać przestępczości).

Zastosowanie 3 – przypuszczenie
BE SUPPOSED TO = „ponoć „, „podobno …” przypuszczalnie mieć jakieś cechy, właściwości etc.
The castle is supposed to be haunted.
(Ponoć ten zamek jest nawiedzony).

Zastosowanie 4 – zakaz
NOT SUPPOSED TO = nie mieć czegoś robić, wyrażamy tutaj zakaz.
People under eighteen aren’t supposed to smoke cigarettes.
(Ludzie poniżej osiemnastego roku życia nie powinni palić papierosów).

Sprawdź inne minilekcje na wesoło.