Wyrażenia z przyimkiem BEZ

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu pt. „Angielskie tłumaczenia polskich wyrażeń z przyimkiem BEZ„, który przedstawia 12 angielskich odpowiedników polskich fraz z tym przyimkiem.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj możesz sprawdzić, czy poprawnie stosujesz te 12 wyrażeń.

Wykonując zadania z oferowanej tu karty pracy utrwalisz te powszechnie używane wyrażenia, m.in. It’s all the same to me, without asking czy without saying a word.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie tłumaczenia polskich wyrażeń z przyimkiem BEZ„, który przedstawia 12 angielskich odpowiedników polskich fraz z tym przyimkiem.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 12 tłumaczeń polskich wyrażeń z przyimkiem BEZ (np. bez różnicy, bez pytania, bez komentarza itp.)
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– 12 angielskich wyrażeń,
– trzy ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (uzupełnianie luk oraz tłumaczenia),
– ćwiczenie komunikacyjne (udzielanie odpowiedzi na pytania zawierające nowo poznane wyrażenia)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie zdań własnego pomysłu zawierające omawiane wyrażenia).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej.

Poziom: B2 

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.