“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes). Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką. Tym razem przypomnę co nieco o czasowniku modalnym WILL. Pełna lekcja dostępna na www.loip.pl. Angielski Online z LOIP.

Zabawna historyjka 18

Pół żartem, pół serio to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Krótka zabawna historyjka wywołująca uśmiech na naszych twarzach jest nie tylko przyjemną formą nauki, ale również bardzo skuteczną. Dzięki śmiesznym anegdotom możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnę co nieco o czasowniku modalnym WILL.

SŁOWNICTWO

JAIL WARDEN – naczelnik więzienia
ASK – pytać
DEATH ROW – część więzienia z celami śmierci
INMATE – więzień
WOULD LIKE – chciałby (tryb przypuszczający czasownika”chcieć”)
AS – jako
LAST – ostatni
MEAL – posiłek
FRESH – świeży
STRAWBERRY – truskawka
REPLY – odpowiadać
BE OUT OF SEASON – być poza sezonem
FOR – przez
MONTH – miesiąc
TO WHICH – na co (np. na co ja odpowiedziałem)
WAIT – czekać

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (Br.E.)

GRAMATYKA

Dzisiaj co nieco o will. Zacznę od najważniejszej informacji, tj.

will to czasownik modalny

Zastosowanie 1
Zwroty z will mogą wyrażać pewność, przekonanie o przyszłości, np.:
I’m sure you will understand.
(Jestem pewien, że zrozumiesz).

Zastosowanie 2
Zwroty z will mogą wyrażać przypuszczenia odnośnie przyszłości, np.:
I hope they won’t be late.
(Mam nadzieję, że się nie spóźnią).

Zastosowanie 3
Zwroty z will mogą wyrażać obietnicę, również pogróżkę, np.:
He will kill you for this.
(On cię za to zabije).

Zastosowanie 4
Zwroty z will mogą wyrażać decyzję,zamiar powzięty w chwili mówienia, np.:
I’ll tell you what – I will quit smoking.
(Wiesz co Ci powiem. Rzucę palenie).

Zastosowanie 5
Zwroty z will mogą wyrażać nawyki, zachowania (często nas irytujące), np.:
Tom will keep asking silly questions.
(Tom jak zwykle będzie zadawał głupie pytania).

Zastosowanie 6
Zwroty z will mogą wyrażać polecenie, komendę, np.:
You will do as I say!
(Zrobisz tak, jak mówię!)

Zastosowanie 7
Zwroty z will mogą wyrażać prośbę, np.:
Will you pass me the salt?
(Podasz mi sól?)

Zastosowanie 8
Zwroty z will mogą wyrażać niechęć, sprzeciw, np.:
She won’t do it. = She refuses to do it.
(Ona tego nie zrobi. = Ona odmawia / nie che tego zrobić.)

Zastosowanie 9
Zwroty z will mogą wyrażać właściwości, np.:
Your tank will hold about 40 liters .
(Twój zbiornik pomieści około 40 litrów).

Proszę zauważmy, że w polskich tłumaczeniach tych zdań mamy czas przyszły, np. zrozumiesz (= will understand), spóźnią się (= will be late), zabije (= will kill) itd. Możemy śmiało stwierdzić, że will stosujemy do wyrażenia przyszłych zjawisk lub zdarzeń. Dlatego dla wielu z nas will to czas, tzw. FUTURE SIMPLE.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.