Zdania podrzędne z if. SPrawdź gdzie możemy stosować will.

Spójnik IF w zdaniach podrzędnych to „czy” & „jeśli”

Dzisiaj chciałabym Wam pokazać strukturę zdań podrzędnych zawierających spójnik IF.

 SPÓJNIK IF = CZY

1. IF = CZY (spójnik IF wprowadza zdanie podrzędne o charakterze pytajnym)

He will let you know if he will have time. (= On da Ci znać, czy będzie miał czas).

Taka wypowiedź oznacza, że on skontaktuje się z Tobą i odpowie na Twoje pytanie, czy będzie miał czas (np. jutro). Inaczej rzecz ujmując, dowiesz się, czy będzie (albo czy też nie będzie) miał czas.

W powyższym zdaniu mamy pytanie zależne (pośrednie) ogólne (indirect yes-no question), w którym IF możemy zastąpić słowem WHETHER.

SPÓJNIK IFJEŚLI

2. IFJEŚLI (spójnik IF wprowadza zdanie podrzędne określające warunek)

He will let you know if he has time. (= On da Ci znać, jeśli będzie miał czas).

W tym kontekście mamy warunek, od którego spełnienia zależy to, czy on się z Tobą skontaktuję. Innymi słowy,  on da Ci znać pod warunkiem, że będzie miał czas. Przez co należy rozumieć, że jeżeli nie będzie miał czasu, to się nie skontaktuje.

Musimy pamiętać, że w zdaniu podrzędnym warunkowym w języku angielskim stosujemy czas teraźniejszy (if he has time), a nie przyszły if he will have time ).

Ponadto, w zdaniach warunkowych nie możemy zastąpić słowa IF słowem WHETHER.

spójnik IF oznacza czy & jeśli  - sprawdź, kiedy możesz stosować will po if (angielski z Loip)

DLA CHĘTNYCH:
Przetłumacz poniższe słowa na język polski:
1. I will tell you if I will be home by 6.
2. I will tell you if I am home by 6.

Chcesz poznać inną strukturę, w której nie możemy stosować „will”? Sprawdź wpis o zdania podrzędnych – future time clauses.