Części ciała i przymiotniki

Dzisiaj wzbogacamy słownictwo. Oto kilka przymiotników, które pochodzą od nazw części ciała. Dzisiaj poznasz zaledwie po jednym ze znaczeń każdego z nich. Zanim do nich przejdziemy, sprawdźmy, czy znasz następujące słówka.

CZĘŚCI CIAŁA

Poznaj kilka przymiotników, które pochodzą od nazw  części ciała, np.: brainy, cheeky, nosy i inne. Angielski online z LOIP.

PRZYMIOTNIKI

1. BODILY – cielesny (harm), ustrojowy (fluids)
They had no intention of causing bodily harm.
(Nie mieli zamiaru wyrządzić krzywdy cielesnej).

2. HEADY – mocny, uderzający do głowy (alcohol, smell)
She sprayed herself with some heady perfume.
(Spryskała się mocnymi perfumami).

3. HAIRY – włochaty, kudłaty
Someone who is as hairy as he is should keep his shirt on.
(Ktoś, kto jest tak włochaty jak on, powinien mieć na sobie koszulę).

4. HANDY – podręczny, przydatny
This guide is handy for first-time visitors to Spain.
(Ten przewodnik jest przydatny dla osób odwiedzających Hiszpanię po raz pierwszy).

5. SKINNY – chudy
He is a tall and very skinny man.
(Jest wysokim i bardzo chudym mężczyzną).

6. LEGGY – długonogi
Robert arrived at the party with a leggy brunette.
(Robert przybył na przyjęcie z długonogą blondynką).

7. BRAINY – bystry, łebski, rozgarnięty
This new employee is brainy.
(Ten nowy pracownik jest bystry).

8. NOSY – wścibski
Don’t be so nosy!
(Nie bądź taki wścibski!)

9. CHEEKY – bezczelny
Don’t be so cheeky!
(Nie bądź taki bezczelny!)

10. HEARTY – serdeczny
We received a hearty welcome.
(Otrzymaliśmy serdeczne powitanie).

11. BONY – kościsty
When I picked up the cat I felt it was bony.
(Kiedy podniosłem kota, poczułem, że jest kościsty).

PODSUMOWANIE

Poznaj kilka przymiotników, które pochodzą od nazw  części ciała, np.: brainy, cheeky, nosy i inne. Angielski online z LOIP.

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź wpis na temat wyrazów kłopotliwych.