Angielski w podróży: o parkingach i parkowaniu

„Angielski w podróży” to cykl wpisów, w których znajdziemy przydatne słownictwo związane z sytuacjami, które spotykamy w czasie wyjazdu.

Dzisiaj 20 wyrażeń związanych z parkowaniem.

SŁOWNICTWO

1. parkować samochód – to park a car
Where have you parked?
(Gdzie zaparkowałeś?)

2. przestawić samochód – to move a car
I need to move my car.
(Muszę przestawić samochód)
.
3. zająć (np. 2 miejsca) – to occupy (two spaces)
You can’t occupy two spaces.
(Nie możesz zajmować dwóch miejsc).

4. cofnąć – back up
See if I can back up a bit further.
(Sprawdź, czy mogę cofnąć się nieco dalej).

5. parking – a car park (Br.E.) lub a parking lot (Am.E.) (a parking)
I parked in the car park next to the hotel.
(Zaparkowałem na parkingu obok hotelu).

6. parking wielopoziomowy – multistorey car park (Br.E.) lub a parking garage (Am.E.)
A six-level parking garage is ready to handle 15,000 cars.
(Sześciopoziomowy garaż jest gotowy obsłużyć 15 000 samochodów).

7. podziemny – underground
A car pulled out of the underground parking garage across the street.
(Z podziemnego garażu po drugiej stronie ulicy wyjechał samochód).

8. strzeżony / niestrzeżony – guarded / unguarded
The hotel complex has a restaurant and a guarded car park.
(Kompleks hotelowy dysponuje restauracją i parkingiem strzeżonym).

9. miejsce (postojowe) – a parking space lub a parking spot
There are 700 free parking spaces in the car park.
(Na parkingu znajduje się 700 bezpłatnych miejsc parkingowych).

10. miejsce postojowe dla niepełnosprawnych – a disabled (person’s) parking space
Cars parked illegally in disabled parking spaces will be clamped.
(Samochody zaparkowane nielegalnie na miejscach dla niepełnosprawnych będą miały założoną blokadę na koło)
.
11. najbliższy – the nearest
The nearest car park is 200 metres away.
(Najbliższy parking znajduje się 200 metrów od hotelu).

12. wolne / dostępne – vacant / available
This app helps drivers find the nearest vacant space in public car parks.
(Ta aplikacja pomaga kierowcom znaleźć najbliższe wolne miejsce na publicznych parkingach).

13. zajęte – occupied
All of the parking spaces are currently occupied.
(Wszystkie miejsca parkingowe są obecnie zajęte).

14. parkomat – a parking meter
The parking meter was out-of-order so I couldn’t buy a ticket.
(Parkomat był zepsuty, więc nie mogłem kupić biletu).

15. ważny bilet parkingowy – a valid pay & display ticket
You should leave a valid pay & display ticket on the dashboard.
(Powinieneś zostawić ważny bilet (typu „kup i pokaż”) na desce rozdzielczej
).
17. mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu – a parking ticket
Typically, a ticket is placed on a vehicle when the owner or driver is not present.
(Zazwyczaj mandat jest umieszczany na pojeździe, gdy właściciel lub kierowca nie jest obecny).

18. blokada na koło – a wheel-clamp (Br.E.) lub a boot (Am.E.)
I hope we’re not going to find a wheel clamp on my car when we get back.(Mam nadzieję, że kiedy wrócimy, nie znajdziemy blokady kół w moim samochodzie).
19. odholować samochód – to tow
Illegally parked vehicles may be towed by the police.
(Nielegalnie zaparkowane pojazdy mogą być odholowane przez policję).

20. zarysować – to scratch
Look! Someone has scratched our car.
(Spójrz! Ktoś zarysował nasz samochód)

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 54 s)

Więcej słownictwa z dziedziny motoryzacji w minilekcji na wesoło nr. 9 .